Το μυστικό των πλειστηριασμών - Οι τράπεζες θα αγοράζουν ετησίως ακίνητα αξίας 2 -2,5 δισ και μετά θα πουλάνε

Το μυστικό των πλειστηριασμών - Οι τράπεζες θα αγοράζουν ετησίως ακίνητα αξίας 2 -2,5 δισ και μετά θα πουλάνε
Οι τράπεζες θα μετατραπούν στον μεγαλύτερο αγοραστή ακινήτων, αξίας 2-2,5 δισ τον χρόνο υπό την πίεση του SSM
Μεγάλη πίεση ασκεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών να πουλήσουν ενέχυρα.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι ο SSM το τελευταίο διάστημα και πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τα προβληματικά δάνεια ασκεί μεγάλη πίεση στις τράπεζες να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων. 
Υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα υλοποιηθούν οι πλειστηριασμοί οι οποίοι θα έχουν ηλεκτρονική μορφή. 
Συγκεκριμένα 
Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι η ζήτηση ακινήτων είναι χαμηλή. 
Επίσης γνωρίζουν ότι τα εμπορικά ακίνητα βρίσκουν πιο εύκολα αγοραστή από ότι οι κατοικίες και διαμερίσματα.
Για να ικανοποιηθεί το αίτημα του SSM που ασκεί μεγάλη πίεση οι τράπεζες αρχικά θα αγοράζουν ακίνητα αξίας 2 με 2,5 δισεκ. τον χρόνο. 
Κατά βάση οι αγοραστές των ακινήτων που βγαίνουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα είναι οι τράπεζες. 
Το ίδιο μοντέλο να σημειωθεί ακολουθήθηκε και στην Ισπανία. 
Οι τράπεζες θα καταστούν ιδιοκτήτες ακινήτων, θα αποκτήσουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. 
Για όσο διάστημα χρειαστεί θα εγγράφουν τα ακίνητα στα λογιστικά τους βιβλία.
Ο βασικός στόχος τους να πουλήσουν τα ακίνητα σε τιμές υψηλότερες των τιμών κτήσης.
Τα ακίνητα που θα αγοράζουν οι τράπεζες από τους πλειστηριασμούς προφανώς θα είναι προϊόν κατάσχεσης λόγω ενεχύρων. 
Στους πλειστηριασμούς θα εμφανίζονται οι τράπεζες με ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων και θα προσδιορίζουν τις τιμές. 
Οι τράπεζες εκ των πραγμάτων θα λαμβάνουν υπόψη τον εξής τύπο δάνειο μαζί με τόκους υπερημερίας μείον προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί. 
Ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα έχει χορηγήσει δάνειο 100 ευρώ  και έναντι αυτού έχει πάρει ενέχυρο 100 ευρώ. 
Το δάνειο αποπληρώθηκε έως 20 ευρώ άρα απομένουν 80 ευρώ και οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί είναι 30 ευρώ. 
Άρα η τράπεζα εάν αγοράσει το ακίνητο 50 ευρώ και το πουλήσει αργότερα 55 ή 60 ευρώ θα πετύχει ανάκτηση προβλέψεων.
Από τις αγοραπωλησίες ακινήτων – αρχικά θα αποκτούν ακίνητα και εν συνεχεία θα τα πουλάνε οι τράπεζες ποντάρουν να ανακτήσουν προβλέψεις. 
Σε ένα ιδανικό σενάριο θα μπορούσαν οι ανακτήσεις προβλέψεων να είναι 400-500 εκατ σε βάθος ετών όπερ σημαίνει πολύ αξιόλογα κέρδη. 
Προφανώς αυτό ακόμη δεν μπορεί να γίνει τώρα αλλά σε βάθος κάποιων ετών οι επιστροφές προβλέψεων θα είναι αξιόλογες.
 
10.07.2017