Το ΤΧΣ επένδυσε στις τράπεζες 43 δισ. που αξίζουν 4,23 δισ με μέγιστο στόχο 8,5 δισ – Πωλήσεις με placement από το 2018

Το ΤΧΣ επένδυσε στις τράπεζες 43 δισ. που αξίζουν 4,23 δισ με μέγιστο στόχο 8,5 δισ – Πωλήσεις με placement από το 2018
Μπορεί ωστόσο να ανακτήσει 4,5 δισεκ. από τις μετοχές και 4 δισεκ. από τα cocos δηλαδή 8,5 δισεκ. σωρευτικά τα επόμενα χρόνια

«Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για placement στις ελληνικές τράπεζες από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έλεγα έως το τέλος του 2017» αναφέρει αξιόπιστη πηγή στο bankingnews. 
Οι δύο βασικοί λόγοι που το ΤΧΣ δεν σχεδιάζει να πουλήσει για τον επόμενο 1,5 χρόνο είναι 
1)Σε οποιαδήποτε τιμή και να πουλήσει ζημίες θα εμφανίσει με βάση το ιστορικό κόστος κτήσης και τις σωρευτικές επενδύσεις. 
2)Οι δανειστές δεν θέλουν το ΤΧΣ να μειώσει τις θέσεις που κατέχει στις ελληνικές τράπεζες για να μπορεί να ασκεί έλεγχο σε θέματα όπως τα NPLs, διαχείριση ρίσκου και άλλα. 
Ο μόνος τρόπος για να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες που σε μέσους όρους φθάνει στο 20,05% με μικρότερο ποσοστό στην Eurobank 2,38% και μεγαλύτερο στην Εθνική 40,39% είναι είτε μέσω placement είτε νέας αύξησης κεφαλαίου όπου δεν θα συμμετάσχει το ΤΧΣ. 


Με βάση όλες τις ενδείξεις πωλήσεις από το ΤΧΣ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο δεν αναμένονται οπότε η χρηματιστηριακή πορεία των τραπεζικών μετοχών θα είναι καθοριστικής σημασίας.
Το 20,05% που κατέχει το ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες αποτιμάται 2,22 δισεκ. 
Μαζί με τα 4,06 δισεκ. των μετατρέψιμων ομολόγων cocos η συνολική αξία της επένδυσης του ΤΧΣ είναι 6,2 δισεκ. ευρώ. 
Το 2015 το ΤΧΣ επένδυσε 5,42 δισεκ. και η τρέχουσα αξία της συνολικής έκθεσης του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες είναι 2,22 δισεκ. σε μετοχές συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων μετοχών καθώς και 4,06 δισεκ. cocos. 


Η Εθνική τον Ιούνιο ή Ιούλιο θα αποπληρώσει τα 2,029 δισεκ. cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα και θα επιστρέψει στο ΤΧΣ 2,029 δισεκ. εξέλιξη θετική. 
Η Πειραιώς θα αρχίσει να αποπληρώνει τμηματικά τα cocos από το 2017. 
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι το μέγιστο που θα μπορούσε να φθάσει η αξία των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες είναι 4,5 δισεκ. και μαζί με τα cocos 8,5 δισεκ. σε σύνολο επένδυσης 2013 με 2015 περίπου 43 δισεκ. ευρώ. 
Στρατηγικά λοιπόν το ΤΧΣ δεν θα ανακτήσει ΠΟΤΕ τα κεφάλαια που επένδυσε στο ελληνικό banking.
Μπορεί ωστόσο να ανακτήσει 4,5 δισεκ. από τις μετοχές και 4 δισεκ. από τα cocos δηλαδή 8,5 δισεκ. σωρευτικά τα επόμενα χρόνια 

Η αξία των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες 

Τράπεζες 
 
Ποσοστό ΤΧΣ 18/5/2016
 
Τρέχουσα αξία 18/5/2016
 
Αξία επένδυσης 2015*
 
Αξία ** επένδυσης 2013-2015 
 
Εθνική 
 
40,39%
 
1,108 δισ
 
677 εκατ 
 
-8 δισ
 
Πειραιώς 
 
26,42%
 
655 εκατ 
 
680 εκατ 
 
-14,2 δισ
 
Eurobank 
 
2,38%
 
54 εκατ 
 
-
 
-9,5 δισ
 
Alpha 
 
11,01%
 
405 εκατ
 
-
 
-3,6 δισ
 
Σύνολο 
 
20,05%
 
2,22 δισ
 

 
-35,3
 

19.05.2016