Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει σχέδιο εθελούσιας εξόδου

O κύβος ερρίφθη και η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου αναμένεται εντός των προσεχών λίγων ημερών να ανακοινώσει νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου. 
 
Η διεύθυνση της Τράπεζας έχει ήδη ενημερώσει την ηγεσία της ΕΤΥΚ για την απόφαση που έχει λάβει, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες των προνοιών του σχεδίου. 

Η επεξεργασία του σχεδίου έχει ολοκληρωθεί πλην κάποιας νομικής διαδικασίας η οποία μέχρι σήμερα αναμένεται να ξεπεραστεί. 
 
Το προσωπικό θα ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου με εσωτερική εγκύκλιο που θα εκδώσει ο CEO John Hourican. 
 
Η διεύθυνση, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτατα στελέχη της BOCY, διαβεβαίωσε τη συντεχνιακή πλευρά ότι το σχέδιο θα είναι εθελοντικό και θα απευθύνεται προς όλο το προσωπικό.
 
Οι βασικοί άξονες του τρίτου στη σειρά σχεδίου εθελούσιας εξόδου της BOCY εκτιμάται ότι θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς των δύο προηγούμενων σχεδίων με κάπως διαφορετική φιλοσοφία ως προς το ύψος της αποζημίωσης με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των υπαλλήλων. 
 
Η διεύθυνση έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι τα κίνητρα που έχουν επιλεγεί να δοθούν στο προσωπικό που θα ενταχθεί στο σχέδιο θα είναι ελκυστικά, ειδικότερα για τους υπαλλήλους πέραν των 50 ετών. 

04.02.2016