Τράπεζα Κύπρου: Πληρώνει ομόλογο 340 εκατ. το κυπριακό δημόσιο

Τράπεζα Κύπρου: Πληρώνει ομόλογο 340 εκατ. το κυπριακό δημόσιο

Αύριο, 16 Δεκεμβρίου αποπληρώνει η κυπριακή δημοκρατία το ομόλογο 340 εκατ. ευρώ που κατέχει η τράπεζα Κύπρου.

Το ομόλογο εκδόθηκε την 1 Ιουλίου 2015 ως αντικατάσταση του υπόλοιπου μέρους του ομολόγου που είχε εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στα 3,8 δισ. ευρώ μειώνεται η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), με τη συνολική αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 να ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από την αποπληρωμή του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τη μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά 140 εκατ. ευρώ και από τον ΕLΑ κατά 200 εκατ. ευρώ, καθώς το ομόλογο για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και η συναλλαγή αυτή θα αποφέρει λογιστικό κέρδος ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ

15/12/2015