Τράπεζα Κύπρου: Σε εφαρμογή από τις 18/1 το Σχέδιο Διακανονισμού

Τράπεζα Κύπρου: Σε εφαρμογή από τις 18/1 το Σχέδιο Διακανονισμού

Σε εφαρμογή έχει τεθεί, από τις 18 Ιανουαρίου, το Σχέδιο Διακανονισμού της Τράπεζας Κύπρου, όπως γνωστοποίησε η Τράπεζα.

Συνεπώς, από χθες, όλες οι μετοχές, οι οποίες αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, έχουν ακυρωθεί και η Τράπεζα έχει εκδώσει και διαθέσει 8.922.944.533 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και η BOC Holdings έχει εκδώσει και διαθέσει Νέες Μετοχές και έχει διασφαλίσει την έκδοση Παραστατικών Δικαιωμάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν Νέες Μετοχές, με βάση τους όρους του Σχεδίου.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε

"Σε συνέχεια της επικύρωσης του Σχεδίου Διακανονισμού (το "Σχέδιο") από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι, μετά από την καταχώρηση του Διατάγματος του Δικαστηρίου στον Έφορο Εταιρειών και της εγγραφής από αυτόν της Μείωσης Κεφαλαίου, το Σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους αυτού σήμερα, την 18η Ιανουαρίου 2017 ("Ημερομηνία Ισχύος"). Ως εκ τούτου, κατά την Ημερομηνία Iσχύος:

- όλες οι μετοχές οι οποίες αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχουν ακυρωθεί και η Τράπεζα έχει εκδώσει και διαθέσει 8.922.944.533 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 ανά μετοχή, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ("BOC Holdings”), και

- η BOC Holdings έχει εκδώσει και διαθέσει Νέες Μετοχές και έχει διασφαλίσει την έκδοση Παραστατικών Δικαιωμάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν Νέες Μετοχές, με βάση τους όρους του Σχεδίου.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαία σε αυτή την ανακοίνωση έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στην Εγκύκλιο Μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε από την Τράπεζα στις 21 Νοεμβρίου 2016 και καθορίζει τις λεπτομέρειες του Σχεδίου".

19.01.2017