Τράπεζα Πειραιώς .Νέες συμφωνίες στον πρωτογενή τομέα

Τράπεζα Πειραιώς .Νέες συμφωνίες στον πρωτογενή τομέα

Σε τρεις νέες συνεργασίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για την εταιρεία Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος (γάλα παραγωγών των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας), τη Βιομηχανία Γάλακτος Νίκζας (γάλα παραγωγών του νομού Λάρισας) και την ΕΑΣ Κορινθίας (ελαιόλαδο παραγωγών του Νομού Κορινθίας). Μέσω των συμφωνιών αυτών οι παραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους την απαιτούμενη ρευστότητα για την αγορά των απαραίτητων, για την καλλιέργειά τους εφοδίων, με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζονται, αλλά και εγγυημένη τη διάθεση και πληρωμή της παραγωγής τους. Οι τρεις συμφωνίες αφορούν σε ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές προτάσεις και πιστοποιούν τη βούληση της Πειραιώς για την υποστήριξη κάθε υγιούς προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

 

8/12/2015