Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση 500.000 μετοχών από την Quest Συμμετοχών

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση 500.000 μετοχών από την Quest Συμμετοχών

Η εταιρεία "Quest Συμμετοχών" προέβη σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 500.000 μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 123,5 εκατ. ευρώ. όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Η εταιρεία "Quest Συμμετοχών" είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κο Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της ΤράπεζαςΠειραιώς.

22.04.2016