Τράπεζα Πειραιώς: Το Σάββατο 31/10 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 6μήνου και 9μήνου του 2015

Τράπεζα Πειραιώς: Το Σάββατο 31/10 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 6μήνου και 9μήνου του 2015
Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των stress tests
Η τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου 2015 και εννεαμήνου 2015.

Η Πειραιώς είχε ανακοινώσει αποτελέσματα 6μήνου προ προβλέψεων πρόσφατα αλλά όπως όλες οι τράπεζες αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις των stress tests στις 11:30 το πρωί 31 Οκτωβρίου του 2015, ώστε να ανακοινώσουν 6μηνο και 9μηνο του 2015.
 
Όλες οι τράπεζες θα μεταφέρουν σχεδόν στο σύνολο τους τις ζημίες από τα νέα προβληματικά δάνεια όπως προκύπτουν και στα stress tests