Τράπεζες: ΑΜΚ για όλες τις κεφαλαιακές ανάγκες!

Τράπεζες: ΑΜΚ για όλες τις κεφαλαιακές ανάγκες!

Μια ΑΜΚ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου με ελάχιστο πήχη για ιδιώτες και εγγυητή κάλυψης το ΤΧΣ. Πρόβλημα από την καθυστέρηση οριοθέτησης του bail in και την επιμονή του Δημοσίου για κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Περιπλέκεται αντί να ξεκαθαρίζει η δομή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, καθώς την ώρα που αποφασίζεται η φόρμουλα με την οποία θα διεξαχθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου, παραμένει θολό το αν το ΤΧΣ πάρει κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου, εξέλιξη που θα καθορίσει και την ένταση του ενδιαφέροντος από πλευράς ιδιωτών.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των επαφών μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών με την ΕΚΤ και τους υπόλοιπους θεσμούς, η τεχνική φόρμουλα της ανακεφαλαιοποίησης έχει βρεθεί.

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου για το σύνολο των κεφαλαιακών τους αναγκών. Δηλαδή οι ΑΜΚ θα αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου, μετά την αφαίρεση της όποιας επίδρασης από τα capital plans. Ο θεωρητικός στόχος είναι να επιτευχθεί όσο το δυνατόνμεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών, ώστε να καλυφθεί αν γίνεται το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών από ιδιώτες.

Αν δεν επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα λειτουργεί ως ελάχιστος πήχης επιτυχίας η κάλυψη από ιδιώτες των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από το βασικό σενάριο και την αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review-AQR).

Το ΤΧΣ θα λειτουργεί ως εγγυητής κάλυψης της ΑΜΚ, καλύπτοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές εφόσον οι ιδιώτες πιάσουν τον ελάχιστο πήχη, ή αν χρειαστεί ακόμη και το σύνολο της αύξησης. Στη δεύτερη περίπτωση, θα λάβει κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου και οι τράπεζες θα κρατικοποιηθούν με υποχρέωση διατήρησης management με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και γρήγορης ιδιωτικοποίησής τους.

Ενώ η τεχνική φόρμουλα για τις ΑΜΚ έχει βρεθεί, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θα καθορίσουν τον βαθμό εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου.

Η κυβέρνηση επιθυμεί, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, να λάβει κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου, είτε διατηρώντας κατ' ελάχιστον το 20% του μετοχικού κεφαλαίου σε καθεμία από τις συστημικές τράπεζες, είτε καλύπτοντας με αναλογία 20% κοινές μετοχές και 80% CoCos το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της αύξησης.

Αν η πρόθεσή της γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς, θα τεθεί ένα ισχυρό αντικίνητρο για τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς το ΤΧΣ θα είναι ο μεγαλύτερος πιθανώς μέτοχος, με ασαφή μάλιστα τον τρόπο αποεπένδυσής του.

Η δομή της ανακεφαλαιοποίησης, ο τρόπος δηλαδή που θα δοθεί η κρατική βοήθεια και θα αποεπενδυθεί εν συνεχεία το ΤΧΣ, θα κρίνει σύμφωνα με την αγορά και το αν στεφθεί ή όχι με επιτυχία η προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, πέραν των υφιστάμενων μετόχων που έχουν αποφασίσει να κάνουν μουαγέν στις επενδύσεις τους.

«Κάποιοι μεταδίδουν μια εικόνα υπέρμετρης αισιοδοξίας, παγιδεύοντας την κυβέρνηση ότι υπάρχει μπόλικο χρήμα σε αναμονή για να επενδυθεί στις ελληνικές τράπεζες», προειδοποιεί στέλεχος ξένης επενδυτικής τράπεζας. Ο ίδιος τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην κατάθεση και ψήφιση του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης επίσης δεν βοηθούν.

Οι τράπεζες θα ανοίξουν βιβλία προσφορών χωρίς να ξέρουν με ακρίβεια το αποτέλεσμα των προαιρετικών δημόσιων προσφορών προς τους κατόχους υβριδικών τίτλων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και κυρίως ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds). Ο λόγος είναι η καθυστέρηση στην κατάθεση του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης, που οδηγεί στο να συμπίπτει η περίοδος αποδοχής των προτάσεων με την έναρξη της προσπάθειας κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών.

Ο βαθμός αποδοχής κυρίως από τους κατόχους senior bonds των προτάσεων ανταλλαγής ομολογιών με μετοχές στην τιμή διάθεσης της ΑΜΚ θα κρίνει και το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που θα πρέπει κατ' ελάχιστο να συγκεντρωθούν από άλλους ιδιώτες, ώστε να αποφευχθεί τουλάχιστον η εξυγίανση της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών με το δυσμενές σενάριο θα κινείται στην περιοχή των 15 δισ. ευρώ, ενώ ανάλογα με τις αποφάσεις της Εθνικής για τη Finansbank θα μειωθεί καθώς η τουρκική θυγατρική αποτελεί και το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο που θα περιλαμβάνουν τα capital plans.

Από τις προαιρετικές δημόσιες προτάσεις, οι τράπεζες θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τις ΑΜΚ έως 3,6 δισ. ευρώ.