Τράπεζες: Ανοίξτε το παιχνίδι για κόκκινα δάνεια!

Τράπεζες: Ανοίξτε το παιχνίδι για κόκκινα δάνεια!

Αδειες χωρίς μεγάλη γραφειοκρατία και με λιγότερα ιδρυτικά κεφάλαια, ζητά η ΕΕΤ. Να δίδεται και φρέσκο χρήμα στις επιχειρήσεις, πέραν της αναχρηματοδότησης. Γιατί ζητούν να προβλεφθεί δυνατότητα εξαγοράς NPLs και από τις ίδιες ή από θυγατρικές τους.

Την ανάγκη να ανοίξει το παιχνίδι για τα κόκκινα δάνεια μέσω ενός πλαισίου που θα είναι απλό και λειτουργικό, γιατί διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν συνθήκες περιορισμένου ανταγωνισμού, επισημαίνουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι παρατηρήσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) επί του σχεδίου απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης δανείων σε καθυστέρηση, συντείνουν προς μία κατεύθυνση: το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο να είναι απλό καιλειτουργικό, ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Loans-NPLs).

Η ΕΕΤ ζητά αλλαγές στο υπό διαβούλευση σχέδιο απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ ΕΛΛ -0,11% όσον αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις που ζητούνται κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης αδειοδότησης.

Ειδικότερα, προτείνεται οι εταιρείες να υποβάλουν ένα γενικό επιχειρηματικό σχέδιο και όχι λεπτομερειακό, όπως ζητά το υπό διαβούλευση πλαίσιο (ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή, τριετείς προβλέψεις κ.ά.). Άλλωστε, λεπτομερές πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να καταρτίζει η εταιρεία διαχείρισης μόνο σε συνεργασία με την αναθέτουσα τράπεζα.

Με δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα ιδρυθούν από ξένους θεσμικούς επενδυτές δεν θα γνωρίζουν εξ αρχής τη ροή και τη φύση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν, αρκετές από τις εποπτικές απαιτήσεις κρίνονται «πρωθύστερες και ενδεχομένως υπερβολικές».

Επιπρόσθετα, ζητείται να ισχύσουν απλούστερες προϋποθέσεις οργανωτικής δομής για τις εταιρείες, που αιτούνται απλή άδεια διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και όχι απόκτησης ή επαναχρηματοδότησής τους.

Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να απαιτείται από εταιρείες διαχείρισης να διαθέτουν επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. Τέτοιες δομές πρέπει να απαιτούνται μόνο από τις εταιρείες που εξαγοράζουν δάνεια, ή έχουν δυνατότητα αναχρηματοδότησης, σημειώνει η ΕΕΤ.

Οι γραφειοκρατικές δομές φορτώνουν το νέο πλαίσιο με υψηλό λειτουργικό κόστος και περιορίζουν τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Προτείνεται, ως εκ τούτου, τα προαπαιτούμενα να περιοριστούν στο ελάχιστο και να προβλεφθεί ότι εταιρείες θα καλούνται να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία μετά την ουσιαστική έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Χαμηλότερα ο πήχης για τα ιδρυτικά κεφάλαια

Το προς διαβούλευση πλαίσιο προβλέπει ότι η εταιρεία που θα εξαγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100 χιλ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, αν μια εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να αναχρηματοδοτεί δάνεια που διαχειρίζεται, θα πρέπει να έχει ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο 4,5 εκατ. ευρώ!

Η ΕΕΤ κάνει λόγο για προφανή και αναιτιολόγητη δυσαναλογία και ζητά να επανεξετασθούν οι ως άνω ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Φρέσκο χρήμα στις επιχειρήσεις

Επίσης, οι τράπεζες ζητούν να έχουν τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης δανείων και οι εταιρείες που εξαγοράζουν δάνεια και όχι μόνο όσες τα διαχειρίζονται. Στο σημείο αυτό το πλαίσιο απαιτείται να συμπληρωθεί ώστε όσοι εξαγοράζουν NPLs να έχουν τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούν δάνεια εταιρειών που κρίνονται βιώσιμες.

Μάλιστα οι τράπεζες πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω και ζητούν να δοθεί η δυνατότητα τόσο στις εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια, όσο και σε αυτές που θα τα αποκτήσουν, να χορηγούν φρέσκο χρήμα, δηλαδή νέα χρηματοδότηση, στις εταιρείες εκείνες που κρίνουν ότι μπορούν να αναδιαρθρωθούν και διασωθούν.

Δυνατότητα εξαγοράς NPLs από τράπεζες ή θυγατρικές τους

Η ΕΕΤ σημειώνει ότι, αφού μια τράπεζα έχει τις απαραίτητες δομές διαχείρισης δανείων, εμπίπτει στην κύρια δραστηριότητά της η εξαγορά ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Επομένως μπορεί να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση χωρίς να απαιτείται καμία άλλη προϋπόθεση, πέραν της γνωστοποίησης στην ΤτΕ ΕΛΛ -0,11%.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις κατά 100% θυγατρικές που συστήνουν οι τράπεζες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη διαχείριση ή στην εξαγορά NPLs, εφόσον την τελική ευθύνη έχει η μητρική επιχείρηση. Επίσης οι τράπεζες θα μπορούν να αποκτούν συμμετοχή σε εταιρείες που διαχειρίζονται ή αποκτούν NPLs.

Τέλος, οι τράπεζες υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν σημαντικά εκκρεμή φορολογικά θέματα όσον αφορά στην ανάθεση διαχείρισης και ακόμη περισσότερο στη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με το υφιστάμενο καθεστώς η μεταβίβαση είναι «εξαιρετικά επιβαρυντική από άποψη κόστους», αναφέρεται χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου πλαισίου.

07.03.2016