Τράπεζες: Διαχείριση 'κόκκινων' δανείων αλλιώς... κίνδυνος 'κουρέματος'!

Τράπεζες: Διαχείριση 'κόκκινων' δανείων αλλιώς... κίνδυνος 'κουρέματος'!

Κομβικός παράγοντας τόσο για να πάρει πάλι μπρος η οικονομία όσο και για να διασφαλιστούν οι καταθέσεις στις πρόσφατα ανακεφαλαιοποιημένες ελληνικές τράπεζες καθίσταται η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Η πρόσφατη τοποθέτηση του ΔΝΤ ότι κρίνει ανεπαρκή την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όσο παραμένει το «βαρίδι» μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 100-105 δισ. ευρώ, θέτει με τον πλέον σαφή τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος. Εκτίμηση του ΔΝΤ είναι ότι εφόσον δεν αντιμετωπιστεί δραστικά το θέμα των «κόκκινων» δανείων, δεν υπάρχει δυνατότητα οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία και άρα δεν υπάρχει προοπτική ανάκαμψης.


Παράλληλα, εκτιμά ότι τα κεφάλαια με τα οποία ανακεφαλαιοποιήθηκαν πρόσφατα οι τράπεζες μπορεί να αποδειχτούν ανεπαρκή. Η εκτίμηση αυτή αφήνει ανοιχτό υπαινιγμό για τη μελλοντική ασφάλεια των καταθέσεων από «κούρεμα», αφού στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που θα γίνουν εφεξής, τα αναγκαία κεφάλαια θα κληθούν να καλύψουν μέτοχοι, ομολογιούχοι και καταθέτες, βάσει της οδηγίας για bail in.


Το ΔΝΤ είχε διατυπώσει πέρυσι ανοιχτά τη θέση ότι οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να έχουν κάνει χρήση του συνόλου των κεφαλαίων του ESM, ύψους 25 δισ. ευρώ, που προορίζονταν, βάσει της μνημονιακής συμφωνίας, για την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου και να μην περιοριστούν στα 14,5 δισ. ευρώ.


Το ΔΝΤ επανέρχεται και πάλι, κατόπιν της ανακεφαλαιοποίησης, και με το δεδομένο του τεράστιου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Το σκεπτικό της τωρινής του παρέμβασης δείχνει σαφώς ότι η χρηματοδότηση της οικονομίας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τραπεζικό τομέα, καθώς από το Δημόσιο τα περιθώρια είναι... στενά έως ασφυκτικά.


Ωστόσο, υπό το βάρος δυσθεώρητων επισφαλών δανείων, με αυξημένες μάλιστα πιθανότητες περαιτέρω διόγκωσης όσο «σέρνονται» η αξιολόγηση και η ύφεση, ούτε οι τράπεζες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη. Αντιθέτως, συνεχίζουν να δεσμεύουν κεφάλαια σε προβληματικές δανειοδοτήσεις με κίνδυνο τη δημιουργία νέων κεφαλαιακών αναγκών, όσο καθυστερούν να αναλάβουν ενεργό δράση στη διαχείριση επισφαλειών.


Και αυτό γιατί «μικραίνει» ο χρόνος στον οποίο θα κληθούν αναπόφευκτα κάποια στιγμή να διαχειριστούν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η ανάληψη δράσης να συνοδευτεί με τόσο χαμηλές τιμές που θα συνιστούν ζημία και όχι κέρδος κεφαλαίου.


Βεβαίως, η πρώτιστη απειλή στα κεφάλαια έρχεται από τη δημιουργία επιπλέον επισφαλειών. Αν και η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να αποτελέσε «αφετηρία» για επιστροφή των τραπεζών σε κέρδη και για επανεκκίνηση της οικονομίας, όσο παρατείνεται η στασιμότητα αυξάνει και ο κίνδυνος της συσσώρευσης νέων επισφαλειών.


Παρά την θετική στάση που θέλουν να τηρούν, οι τραπεζίτες ανησυχούν για πιθανή νέα ύφεση από το β΄ εξάμηνο του έτους που θα ψηλώσει το «βουνό» των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως εκτιμούν, η παρατεταμένη στασιμότητα στην οικονομία εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, θα μπορούσε να φέρει στο «κόκκινο» επιπλέον δάνεια, της τάξεως των 21 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που είναι ήδη ρυθμισμένα και απομειωμένα.15.03.2016