Τράπεζες: Γιατί οι προσφορές των funds στα… επιχειρηματικά προβληματικά δάνεια θα οδηγήσουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση

Τράπεζες: Γιατί οι προσφορές των funds στα… επιχειρηματικά προβληματικά δάνεια θα οδηγήσουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση
Οι τράπεζες χρειάζονται ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα ώστε να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις….που έρχονται.

Μέχρι τώρα έχουμε δει πωλήσεις «εύκολων» προβληματικών δανείων και ειδικά καταναλωτικών όπου οι τράπεζες αποδέχονται να τα πουλήσουν χάνοντας το 99% της ονομαστικής τους αξίας. 
Με τιμές στο 1% της ονομαστικής αξίας στόχος των τραπεζών είναι να μειώσουν τα NPEs και ταυτόχρονα μειώνοντας το ενεργητικό να βελτιώσουν τους δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για της μείωσης του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού. 
Εκτιμάται ότι τα «εύκολα NPLs» δηλαδή αυτά για τα οποία οι τράπεζες έχουν διενεργήσει έως 100% πρόβλεψη φθάνουν τα 14-15 δισεκ. 
Το θέμα είναι τι γίνεται με τα άλλα τα δύσκολα NPLs δηλαδή όσα έχουν εξασφαλίσεις και οι προβλέψεις κινούνται στον μέσο όρο της αγοράς. 
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές ενώ οι εκτιμήσεις είναι ότι τα προβληματικά δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαν να πωληθούν στο 25% της ονομαστικής αξίας φαίνεται ότι οι προσφορές ορισμένων funds προσεγγίζει το 15% με 16% της ονομαστικής αξίας. 
Επίσης σε δάνεια που έχουν εξασφάλιση ακίνητο και ειδικά στο real estate καταγράφεται ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται για δάνεια σε real estate κινούνται κάτω του 14% εξέλιξη άκρως αποθαρρυντική. 
Μάλιστα σε μια ειδική περίπτωση υπέβαλλαν πρόταση για προβληματικά δάνεια με εγγύηση ακίνητα σε τιμές στο 9% της ονομαστικής αξίας. 
Εάν κυριαρχούσαν οι τιμές – προσφορές στα προβληματικά δάνεια αυτής της κλίμακας τότε οι ελληνικές τράπεζες υποχρεωτικά θα οδηγούνταν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση. 
Γιατί οι προσφορές των funds στα… επιχειρηματικά προβληματικά δάνεια θα οδηγήσουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση 
Όπως αναφέρει στέλεχος εταιρίας που συμμετέχει σε επενδυτικά σχήματα που έχουν υποβάλλει σε ελληνική τράπεζα προσφορά για πώληση προβληματικών δανείων….εάν οι τράπεζες αγγίξουν τα δύσκολα NPLs τότε με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούν σε ανακεφαλαιοποίηση. 
Οι τράπεζες χρειάζονται ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα ώστε να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις….που έρχονται.

Συνολικά 102 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα πάσης φύσεως δανείων θα μπορούσαν να πωληθούν 19,5 δισεκ. ευρώ.

NPEs – Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 
 
Πώληση ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας 
 
Πώληση σε απόλυτα μεγέθη 
 
Σύνολο 102 δισ
 
19% 
 
19,5 δισ
 
Πολύ μικρών εταιριών 17 δισ ευρώ 
 
4% με 5% 
 
780-850 εκατ 
 
Μεγάλων και μεσαίων εταιριών 44 δισ
 
25%
 
11,4 δισ
 
Στεγαστικά 27 δισ
 
25%
 
6,7 δισ
 
Καταναλωτικά 14,4 δισ
 
1% με 1,2% 
 
180 εκατ 
 
Ναυτιλιακά 2,8 δισ
 
15% 
 
420 εκατ

 10.11.2017