Τράπεζες: 'Κουαρτέτο' για κόκκινα εταιρικά δάνεια

Τράπεζες: 'Κουαρτέτο' για κόκκινα εταιρικά δάνεια

Ερχεται στενή συνεργασία μεταξύ συστημικών τραπεζών στα προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων. Η δέσμευση του ΤΧΣ για την εφαρμογή της συνεργασίας με βάση τις προτάσεις που θα καταθέσει η McKinsey. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.

Στη συγκρότηση ενός άτυπου «κουαρτέτου» θα πρέπει να προχωρήσουν οι συστημικές τράπεζες, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Αυτό προκύπτει από την επιχειρησιακή στρατηγική του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη φετινή χρονιά. Στους στόχους του ΤΧΣ περιλαμβάνεται η κατάθεση και η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης που θα οδηγήσει σε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων. Αν, μάλιστα, απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης θα προβλέπει και την από κοινού παρακολούθηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας.

Το σχέδιο θα στηριχθεί στη μελέτη που εκπονεί η McKinsey για λογαριασμό του Ταμείου, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης, όπως ανέφερε στη συνέντευξή του στο Euro2day.gr ο κ. Άρ. Ξενόφος. Η McKinsey θα υποβάλει, μεταξύ άλλων, προτάσεις για ένα κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών, ενώ θα καθορίσει και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για αναδιαρθρώσεις μεγάλων εταιρικών δανείων, λαμβάνοντας υπόψη διεθνή εξωδικαστικά πρότυπα.

Το θέμα του συντονισμού δράσης των τραπεζών είναι καίριο για την αντιμετώπιση των εταιρικών μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, που ξεπερνούν τα 60 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 40 δισ. αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ άλλα 12 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προβληματικά δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ, που έχουν δοθεί από δύο ή και περισσότερες τράπεζες.

Η συνεργασία μεταξύ των συστημικών τραπεζών έχει ήδη ξεκινήσει καθώς οι επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για σειρά επιχειρήσεων. Με το σχέδιο του ΤΧΣ η παραπάνω συνεργασία αναμένεται να αποκτήσει μόνιμη μορφή και να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες που θα ορίζουν τη λειτουργία της και τη μεθοδολογία των αναδιαρθρώσεων.

Τα επιχειρηματικά δάνεια που θα απασχολήσουν το «κουαρτέτο»

Όπως γράφει η επιχειρησιακή στρατηγική του ΤΧΣ, η McKinsey θα καθορίσει, αν χρειασθεί, μαζί με τις τράπεζες και άλλους ενδιαφερομένους την περίμετρο των προβληματικών δανείων για τα οποία απαιτείται συντονισμός δράσης μεταξύ των τραπεζών αλλά και την καταλληλότητα των υφιστάμενων πρακτικών και της μεθοδολογίας αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, συνεργασία μεταξύ τραπεζών χρειάζεται και για τα δάνεια μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και προς το Δημόσιο (ταμεία, εφορία). Από τη μελέτη θα προκύψει αν απαιτείται, σε κάποιες περιπτώσεις, να υπάρξει αναδιάρθρωση σε επίπεδο κλάδων, με αποτίμηση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Τέλος, η μελέτη θα αποτυπώσει τα προβλήματα που υπάρχουν στο νομικό και διαχειριστικό πλαίσιο, ώστε να αποτελέσει τη βάση για πιθανές νομοθετικές και κανονιστικές βελτιώσεις ενώ το ΤΧΣ θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις προκειμένου να αυξηθεί ο ρόλος των κεφαλαιαγορών στην αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων με προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Το Ταμείο αφού εγκρίνει τη στρατηγική καθώς και την πολιτική διαχείρισης των τραπεζών για τα NPLs, θα παρακολουθεί την απόδοση της διαχείρισης για κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με δείκτη αναφοράς τους στόχους που έχουν θέσει οι ίδιες στην ΤτΕ ΕΛΛ +0,98% και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Η παρακολούθηση θα διενεργείται με τακτικές, μηνιαίες ή τριμηνιαίες, συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών, με αντικείμενο την αναθεώρηση της στρατηγικής και των στόχων (μεσοπρόθεσμων και τριμηνιαίων) για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

14.04.2016