Τράπεζες: Λευκός καπνός από SSM για τα Δ.Σ.

Τράπεζες: Λευκός καπνός από SSM για τα Δ.Σ.

Οι εποπτικές οδηγίες για τις αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια πριν την αξιολόγηση από το ΤΧΣ. Τα αυστηρά κριτήρια για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που οδηγούν ακόμη και αλλαγές ισορροπιών. Ποιοι κόβονται και γιατί ενδέχεται να υπάρξει «παζάρι»

Καίριες αλλαγές σε πρόσωπα και δομές εταιρικής διακυβέρνησης θα επέλθουν από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, που τρέχουν οι τράπεζες σε συνεργασία με τον επόπτη, και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την αντίστοιχη αξιολόγηση, που θα διενεργήσει το ΤΧΣ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν, πλέον στα χέρια τουςτον «οδικό χάρτη» για να προχωρήσουν στις αλλαγές. Τους όρους, δηλαδή, και τα κριτήρια που θέτει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, προκειμένου οι όποιες αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια και τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης να τύχουν της άνετης έγκρισής του.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι οδηγίες του επόπτη επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και πρόσωπα. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος 4340/2015.

Να διαθέτουν, δηλαδή, διεθνή εμπειρία 10 ετών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ξένων τραπεζών ή ελεγκτικών εταιρειών και ταυτόχρονα να μην έχουν δουλέψει τα τελευταία τρία χρόνια σε εγχώριες τράπεζες.

Πρόκειται για αλλαγή κομβικής σημασίας. Καταρχήν το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που συνυπολογίζει ο SSM, ορίζει ότι σε όλες τις κρίσιμες επιτροπές (ελέγχου, πιστοδοτήσεων, διαχείρισης κινδύνου, αμοιβών κ.ά.) θα προεδρεύουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Δεύτερον, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα περισσότερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα είναι στελέχη από το εξωτερικό, εκτός και αν διαπιστωθεί αδυναμία προσέλκυσης αξιόλογων προσώπων με αντίστοιχη εμπειρία και εφαρμοστούν διασταλτικά κριτήρια.

Τρίτον, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες μεταξύ μετόχων, οι αλλαγές στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενδέχεται να αλλάξουν ακόμη και τις ισορροπίες, που υπάρχουν σήμερα στα Δ.Σ.

Ποιοι κόβονται από τα νέα κριτήρια

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ο SSM συνυπολογίζει τη νέα εθνική νομοθεσία αναμένεται να οδηγήσει και σε ηχηρές αλλαγές σε επίπεδο διοικήσεων. Πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα πρέπει να αντικατασταθούν ακόμη και αν έτυχαν στο παρελθόν της έγκρισης του επόπτη.

Αλλαγές, περιορισμένου εύρους, ενδέχεται να επέλθουν και από τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης του SSM που σχετίζονται με την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας.

Πρόσωπα που συμμετέχουν στα Δ.Σ. συνδεδεμένων με τις τράπεζες εταιρειών ή εταιρειών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα θα αποχωρήσουν, ενώ συστήνεται οι μέτοχοι να μην προτείνουν για μέλη του Δ.Σ τραπεζών πρόσωπα που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει σε αντίστοιχες θέσεις άλλων εταιρειών συμφερόντων τους.

Και το παζάρι για τα πρόσωπα

Οι τράπεζες από την πλευρά τους έχουν μεταφέρει στον SSM επιμέρους προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τον «μπούσουλα» για την αναβάθμιση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην αδυναμία προσέλκυσης στελεχών από το πάνω «ράφι» της διεθνούς αγοράς λόγω του πλαφόν που υπάρχει στις αποδοχές.

Ως εκ τούτου είναι πιθανόν να υπάρξει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση ως προς τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων για τα οποία δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ή δεν έχουν εμφανή κώλυμα με βάση τον νόμο 4340.

Οι αλλαγές από πλευράς τραπεζών αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά ως το τέλος Μαίου ή το αργότεροαρχές Ιουνίου, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης που θα αναθέσει σε εξειδικευμένο οίκο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στόχος τους είναι με τις προληπτικές αλλαγές, που θα εγκριθούν από τον επόπτη να πάρουν υψηλό βαθμό στην αξιολόγηση του ΤΧΣ και να μη χρειασθούν διορθωτικές κινήσεις. Σημειώνεται ότι το θέμα της αναβάθμισης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί για τον SSM τη δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα μετά την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αντίστοιχη είναι η βαρύτητα που δίνει στο θέμα και το ΤΧΣ. «Οι επενδυτές θέλουν να νιώθουν ασφαλείς ότι υπάρχει αξιόπιστο πλαίσιο το οποία αξιολογεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις συνολικές δομές των τραπεζών» τόνισε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Α. Ξενόφος.

05.03.2016