Τράπεζες: Μαζί με πωλήσεις και τιτλοποιήσεις

Τράπεζες: Μαζί με πωλήσεις και τιτλοποιήσεις

Χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων με ενέχυρα σε επαγγελματικά ακίνητα θα τιτλοποιήσουν οι τράπεζες. Γιατί επιλέγεται το «εργαλείο» έναντι της πώλησης. Το προχωρημένο project AMOEBA από Πειραιώς και η προεργασία Alpha Bank.

Το «εργαλείο» της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανειακών τους απαιτήσεων θα δοκιμάσουν μέσα στους επόμενους μήνες οι τράπεζες, προσδοκώντας να συζεύξουν την άμεση υποχρέωση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων τους, με την εξασφάλιση εσόδων από ενδεχόμενη μελλοντική ανάκαμψη της αξίας των ενεχύρων.

Το τελευταίο διάστημα, μαζί με τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, τα επιτελεία των τραπεζών δουλεύουν και projects τιτλοποίησης δανείων για τα οποία οι τράπεζες διαθέτουν εξασφαλίσεις επί επαγγελματικών κυρίως ακινήτων.

Από τα τέλη του τρέχοντος έτους έως και τον Μάρτιο του 2018, αναμένεται να βγουν στην αγορά τρία εγχειρήματα τιτλοποίησης. Και στις τρεις περιπτώσεις, η σχεδιαζόμενη δομή στοχεύει στην αποφυγή εγγραφής ζημίας, ώστε να σταλεί έμπρακτο μήνυμα σε επόπτη, ΔΝΤ και αγορά ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις επί της ρευστοποιήσιμης αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων.

Το πιο προχωρημένο εγχείρημα τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που διαθέτει ως εξασφαλίσεις κατά κύριο λόγο επαγγελματικά ακίνητα είναι αυτό που ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς, υπό την ονομασία «AMOEBA».

Όπως αποκάλυψε από τον περασμένο Αύγουστο το Euro2day.gr, η Πειραιώς ετοιμάζεται να τιτλοποιήσει απαιτήσεις από καταγγελμένα και μη δάνεια περίπου 150 επιχειρήσεων. Η ονομαστική αξία του προς πώληση χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 δισ. ευρώ θα είναι καταγγελμένα δάνεια.

Το πρώτο 15νθήμερο Νοεμβρίου η UBS, ως σύμβουλος πώλησης, αναμένεται να ξεκινήσει την παροχή πληροφόρησης σε όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας, με στόχο οι μη δεσμευτικές προσφορές να υποβληθούν ως το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα δάνεια έχουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, σε Αθήνα καιΘεσσαλονίκη. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για κτίρια γραφείων (σ.σ. δάνεια ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ) και δευτερευόντως για καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά. Μικρό μέρος των δανείων (σ.σ. κάτω από το 10% του προς πώληση χαρτοφυλακίου) έχει εξασφαλίσεις επί κατοικιών που ανήκουν στους επιχειρηματίες.

Οι απαιτήσεις από τα παραπάνω δάνεια θα μεταφερθούν σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), η οποία θα εκδώσει δύο δάνεια (senior και junior). Το πώς θα δομηθεί η συναλλαγή, ώστε η Πειραιώς να βγάλει από τον ισολογισμό της τις παραπάνω απαιτήσεις εγγράφοντας έσοδο, δεν έχει γίνει γνωστό. Το βέβαιο είναι ότι η τράπεζα προτίθεται να προσφέρει στον προτιμητέο επενδυτή τη δυνατότητα να αποκτήσει υποδομές εταιρείας διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις 2016 η Τράπεζα Πειραιώς προανήγγειλε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων (Τιτλοποιήσεις για κόκκινα δάνεια), με στόχο να επιταχυνθεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), χωρίς να απωλεσθεί για την τράπεζα η προσδοκώμενη ανάκαμψη της αξίας των εξασφαλίσεων.

Ετοιμάζεται για τιτλοποίηση και η Alpha

Αντίστοιχα, η Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,26% ετοιμάζεται να τιτλοποιήσει απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια. Το project αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του α' τριμήνου του 2018 και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, όπως το ύψος του χαρτοφυλακίου και η δομή της συναλλαγής.

Άλλωστε, προτεραιότητα, χρονικά, για την τράπεζα έχει η ολοκλήρωση της προετοιμασίας για το project Venus, που αφορά στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας περίπου 1 δισ. 

Εξετάζει τις τιτλοποιήσεις και η Εθνική

 

Το εργαλείο των τιτλοποιήσεων εξετάζεται και από την Εθνική Τράπεζα, για χαρτοφυλάκια κλαδικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξενοδοχειακών μονάδων στις οποίες η τράπεζα έχει υψηλή έκθεση (σ.σ. ελέγχει άνω του 50% των δανειακών τους απαιτήσεων).

25.10.2017