Τράπεζες: Μικρό καλάθι για τις άμεσες κινήσεις EKT

Τράπεζες: Μικρό καλάθι για τις άμεσες κινήσεις EKT

Τι είπαν οι τραπεζίτες στους ξένους επενδυτές. Γιατί πιστεύουν ότι η ΕΚΤ θα ακολουθήσει τακτική «καρότου και μαστιγίου». Οι εκτιμήσεις για τον χρόνο μείωσης του haircut, την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και το όφελος από το TLTRO II.

Συντηρητικές εμφανίζονται οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών για τις άμεσες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου ελληνικού προγράμματος.

Σε αντίθεση με μέρος της αγοράς που προεξοφλεί συστοιχία «δώρων» από πλευράς Ντράγκι στις εγχώριες τράπεζες ως το τέλος του έτους, οι τραπεζίτεςεμφανίστηκαν αρκετά συγκρατημένοι κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων που διενήργησαν τις περασμένες ημέρες σε Λονδίνο, Παρίσι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Η κατ' εξαίρεση αποδοχή των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου (σ.σ με εξαίρεση τα τραπεζικά ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου) ως αποδεκτών ενέχυρων για απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ (waiver) θεωρείται βέβαιη και θα φέρει στις τράπεζες μια μείωση του κόστους χρηματοδότησης ως 120 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι τραπεζίτες κρατούν μικρό καλάθι ως προς το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να μειώσει, άμεσα, το «κούρεμα» που επιβάλλει στα ενέχυρα για τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα. Σύμφωνα με στέλεχος τράπεζας που συμμετείχε στον τελευταίο γύρο παρουσιάσεων, η ΕΚΤ θα κλιμακώσει τις κινήσεις βοήθειας προς τις εγχώριες τράπεζες και την οικονομία ανάλογα με την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό απομείωσης που επιβάλλει στους εγχώριους τίτλους η ΕΚΤ για δανεισμό από το ευρωσύστημα, είναι πιθανόν να αμβλυνθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον έχουν δοθεί απτά δείγματα ολοκλήρωσης βασικών μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της υπο-δόσης των 2,8 δισ. ευρώ.

Η μείωση του haircut, σε συνδυασμό με τις τιτλοποιήσεις δανείων, θα βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν ή να απαλείψουν (σ.σ. η Πειραιώς το έχει ήδη πετύχει) τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου, περιορίζοντας σημαντικά τις προμήθειες που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Συντηρητικές είναι οι εκτιμήσεις των διοικήσεων και για τον χρόνο ένταξης των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, με τους πλέον συγκρατημένους να «βλέπουν» τη σχετική κίνηση τοα' τρίμηνο του 2017.

Άλλωστε, το ποσό των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες θα παραμείνει άνω του 33% του διαπραγματευόμενου χρέους και μετά την αποπληρωμή των 2,3 δισ. ευρώ τον προσεχή Ιούλιο, ενώ απαιτείται και αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Τέλος, όσον αφορά στο διευρυμένο πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTRO II), οι εγχώριες τράπεζες θα συμμετάσχουν στην προσεχή δημοπρασία (22 Ιουνίου), υποκαθιστώντας με καλύτερους όρους ρευστότητα. Με δεδομένο, όμως, ότι προς το παρόν οι αποδεκτοί τίτλοι που διαθέτουν είναι κυρίως τα ομόλογα έκδοσης EFSF/ESM, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης δεν θα ξεπεράσει τις 40 μονάδες βάσης, σύμφωνα με οικονομικό διευθυντή τράπεζας.

Η έλλειψη αποδεκτών από την ΕΚΤ ενεχύρων, ακόμη και μετά την επαναφορά του waiver, καθιστά υπερβολικά αισιόδοξες τις εκτιμήσεις, όπως οι πρόσφατες των Bank of America και Deutsche Bank, ότι οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να αντλήσουν πρόσθετη ρευστότητα μεταξύ 27 με 34 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος TLTRO II.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για το δυνητικό νούμερο που μπορεί να αντληθεί με βάση τη φόρμουλα που ισχύει, αλλά για να γίνει πράξη πρέπει οι τράπεζες, όπως σημειώνεται στα ψιλά γράμματα των εκθέσεων, να διαθέτουν επαρκή αποδεκτά ενέχυρα.

13.06.2016