Τράπεζες: Μικρότερες προβλέψεις και κέρδη από την πώληση κόκκινων δανείων

Τράπεζες: Μικρότερες προβλέψεις και κέρδη από την πώληση κόκκινων δανείων

Σε απελευθέρωση κεφαλαίων που μέχρι τώρα δεσμεύονταν σε προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις, θα οδηγήσει σταδιακά τις τράπεζες η ενεργητική διαχείριση των "κόκκινων" δανείων. 

Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων ξένων οίκων θα δρομολογήσει από τις αρχές του επόμενου έτους όχι μόνο την αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και την αποκλιμάκωση των προβλέψεων που σχημάτιζαν οι τράπεζες έναντι των επισφαλειών οι οποίες τις αποστερούσαν από σημαντικά κεφάλαια που θα μπορούσαν να διατεθούν σε νέα δάνεια. Αν και η πιστωτική επέκταση δεν αναμένεται μέσα στο 2016, εντούτοις η απελευθέρωση των τραπεζών από το "βαρίδι" των υψηλών προβλέψεων, θα τους επιτρέψει να γυρίσουν σε κερδοφορία, στόχος που για κάποιες τράπεζες θεωρείται εφικτός ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2016.

Μέσα στο 2015 οι τράπεζες θα εξαντλήσουν τις προβλέψεις για επισφάλειες, οι οποίες ήδη μέχρι το εννεάμηνο (για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες) ανέρχονταν σε 7,758 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι σωρευτικές προβλέψεις προηγούμενων ετών. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των προβλέψεων έναντι καθυστερήσεων για τις ελληνικές τράπεζες ανερχόταν σε 62,6% τον Σεπτέμβριο του 2015 από 55,8% στα τέλη του 2014. Οι υψηλές προβλέψεις αποτέλεσαν στην ουσία "σταθερά" για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το 2010, ύστερα από μία τριετία κατά την οποία οι τράπεζες είχαν επιτύχει τη μείωσή τους.

Ειδικότερα, ενώ ο δείκτης των προβλέψεων είχε υποχωρήσει από το 53,7% στα τέλη του 2007, στο 49,4% τον Δεκέμβριο του 2008 και 41,5% τον Δεκέμβριο του 2009, από το 2010 οι προβλέψεις ξαναπήραν τον ανήφορο, με έμφαση στις χρονιές που σημαδεύτηκαν από έντονη πολιτική αβεβαιότητα  και αυξημένες εκροές ρευστότητας (2011 και 2014). Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2010 ο δείκτης των προβλέψεων έναντι καθυστερήσεων βρέθηκε στο 45,5% από 41,5% ένα χρόνο πριν, για να εκτιναχθεί στο 56,4% τον Δεκέμβριο του 2011. Τον Δεκέμβριο του 2012 υποχώρησε στο 48,1%, για να ενισχυθεί όμως έκτοτε στο 49,3% Τον Δεκέμβριο του 2013, στο 55,8% τον Δεκέμβριο του 2014 και στο 62,6% τον Σεπτέμβριο του 2015.

Η εξέλιξη των προβλέψεων υπήρξε παράλληλη με την άνοδο του δείκτη των συνολικών καθυστερήσεων, ο οποίος από 4,6% τον Δεκέμβριο του 2007 ενισχύθηκε έκτοτε ετησίως στο 5,1% (2008), 7,7% (2009), 10,4% (2010), 16% (2011), 24,6% (2012), 31,9% (2013), 33,8% (2014) και 35,7% (Σεπτέμβριος 2015).

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, ο ίδιος δείκτης στα καθυστερούμενα αλλά σε ρύθμιση δάνεια παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, γεγονός που δείχνει ότι οι ρυθμίσεις δανείων δεν υπήρξαν αποτελεσματικές, οδηγώντας στην ανάγκη εξειδικευμένων χειρισμών όπως αυτοί που θα ακολουθήσουν από το νέο έτος με την εμπλοκή ξένων εξειδικευμένων οίκων.  Ειδικότερα, ο συνολικός δείκτης καθυστερήσεων στα ρυθμισμένα δάνεια από 4,9% τον Δεκέμβριο του 2007, κινήθηκε ανοδικά στο 5,4% (Δεκ. 2008), 8,9% (Δεκ. 2009), 13,3% (Δεκ. 2010), 20,4% (Δεκ. 2011), 30% (Δεκ. 2012), 38,2% (Δεκ. 2013), 40,8% (Δεκ. 2014) και 43,3% (Σεπτ. 2015)

14/12/2015