Τράπεζες: Οι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων

Τράπεζες: Οι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων

Τι δήλωσαν οι διοικήσεις Πειραιώς, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας στους αναλυτές. Οι στόχοι για τη φετινή και τις επόμενες χρονιές. Γιατί αυξάνονται οι διαγραφές. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής στόχων τριετίας.

Μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τουλάχιστον 4% φέτος μέσω ρυθμίσεων και διαγραφών και υποχώρησή τους στα επίπεδα του 15% με 17% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (σ.σ. 3ετία-5ετία) προβλέπουν οι τράπεζες.

Με την ευκαιρία της παρουσίασης των αποτελεσμάτων α' τριμήνου, οι διοικήσεις των τραπεζών έδωσαν στους αναλυτές περισσότερες πληροφορίες κυρίως για τις προβλέψεις των φετινών budgets, αναφορικά με την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Loans - NPLs).

Κοινό χαρακτηριστικό της ακολουθούμενης για φέτος πολιτικής είναι οι υψηλές διαγραφές απαιτήσεων, αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) για τα δάνεια που είναι σε βαθιά καθυστέρηση (μεγαλύτερη των δύο ετών). Οι διαγραφές στο έτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ, χωρίς βέβαια οι τράπεζες να απεμπολούν το δικαίωμα δικαστικών διεκδικήσεων για τις δανειακές απαιτήσεις που διαγράφονται.

Εθνική και Πειραιώς έθεσαν ως στόχο, για φέτος, τη μείωση του αποθέματος των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, ενώ η Eurobank εκτίμησε ότι οι επισφάλειες θα μειωθούν, χωρίς να ποσοτικοποιήσει στόχο για τη φετινή χρονιά.

Στην περίπτωση της Εθνικής, ο στόχος μείωσης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τουλάχιστον 6,5% μπορεί να καλυφθεί μόνο από τις διαγραφές, εφόσον δεν αυξηθεί εκ νέου το στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ύψος των διαγραφών προβλέπεται να φθάσει στο 1 δισ. ευρώ καθώς η πώληση της Finansbank και δευτερευόντως των Αστήρ Παλάς και NBGI θα ενισχύσουν σημαντικά τους κεφαλαιακούς δείκτες σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό.

Η Πειραιώς μείωσε ήδη κατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 500 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου αναθεώρησε τοn στόχο για το έτος, εκτιμώντας ότι τα NPLs θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ (σ.σ. από 27 δισ. στις αρχές του έτους σε επίπεδα χαμηλότερα των 26 δισ. ευρώ, μείωση που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 4%).

Η τράπεζα πέτυχε στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης να μειώσει το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 245 εκατ. ευρώ καθώς διενεργήθηκαν ρυθμίσεις για δάνεια αξίας 1,7 δισ. ευρώ ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν σε 1,45 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα προχώρησε σε διαγραφές δανείων ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank προχώρησε στο α' τρίμηνο σε διαγραφές απαιτήσεων 350 εκατ. ευρώ, ενώ ο ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών υποχώρησε στο 0,1% από 0,5% (δ' τρίμηνο του 2015) επί των δανείων προ προβλέψεων. Ειδικότερα οι νέες καθυστερήσεις στο τρίμηνο ανήλθαν στα 775 εκατ. ευρώ ενώ οι ρυθμίσεις στα 726 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές του εξωτερικού μάλιστα το απόθεμα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε οριακά. Η τράπεζα εμφάνισε μείωση στα επιχειρηματικά NPLs (42 εκατ.) και στα καταναλωτικά (11 εκατ.), ενώ στα στεγαστικά και τα μικρά επιχειρηματικά δάνεια καταγράφηκε αύξηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου.

Μείωση των NPLs στο 15% με 17% των δανείων

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της Πειραιώς ως το τέλος του 2018 παραμένει σταθερός και προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 17%, αν και η διοίκησή της δήλωσε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερες επιδόσεις.

Η παραπάνω επίδοση θα επιτευχθεί, όπως ανέφερε το ενημερωτικό της τελευταίας ΑΜΚ, μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ρυθμίσεις, διαγραφές) και της αύξησης του χαρτοφυλακίου δανείων προ προβλέψεων άνω του 10% (για τις εταιρικές χορηγήσεις προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μεγαλύτερος από 15%, ενώ η λιανική τραπεζική εκτιμάται ότι θα τρέξει στην τριετία με μέσο ρυθμό αύξηση περίπου 5%).

Η διοίκηση της Πειραιώς επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων σε καθυστέρηση, αλλά μόνο όσον αφορά μεμονωμένα δάνεια και εφόσον οι όροι είναι συμφέροντες. Στον αντίποδα, ανακοίνωσε ότι δουλεύονται στρατηγικές συνεργασίες στο σκέλος της ανάθεσης μέρους του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures NPEs) σε ξένες εξειδικευμένες πλατφόρμες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η στρατηγική διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL management) της Eurobank έχει ως στόχο να μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μεσοπρόθεσμα στο 15% μέσω ρυθμίσεων, διαγραφών αλλά και πωλήσεων κάποιων δανείων.

Η τράπεζα επιδιώκει η συντριπτική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον το 96%) των ρυθμίσεων στα επιχειρηματικά δάνεια να είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα και στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή που ανακοινώθηκε πρόσφατα με την KKR. Στο σύνολο των NPLs το ποσοστό των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο τρίτα.

Η Εθνική, με τη σειρά της, ανέφερε ως στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 15% του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέσω ρυθμίσεων, διαγραφών αλλά και αύξησης των νέων χορηγήσεων καθώς η τράπεζα διαθέτει τους καλύτερους δείκτες ρευστότητας στην εγχώρια αγορά.

Τον Σεπτέμβριο οι στόχοι τριετίας για τα κόκκινα δάνεια

Οι αναφορές των τραπεζών στους μεσοπρόθεσμους στόχους αποτελούν μια πρόγευση για το πώς θα επιδιώξουν να κινηθούν όταν θα καταθέσουν σε SSM και ΤτΕ ΕΛΛ +0,45% τους στόχους τριετίας. Η διαδικασία στοχοθεσίας αναμένεται να ολοκληρωθεί, όπως ανέφερε η διοίκηση της Eurobank στους αναλυτές, ως το τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι σε συνάντηση που είχε το προεδρείο της ΕΕΤ με τον διοικητή της ΤτE, Γ. Στουρνάρα, τον περασμένο Φεβρουάριο, τέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, ένα συγκεκριμένο επίπεδο φιλοδοξίας που πρέπει να έχουν οι τράπεζες ως προς τους στόχους τριετίας.

Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, τότε η ΤτΕ ΕΛΛ +0,45% έθεσε ως στόχο τη μείωση των NPLs κατά τουλάχιστον 30% ως το τέλος του 2018, ώστε το ποσοστό τους επί των δανειακών χορηγήσεων να μειωθεί στο 25%, πλησιάζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας και των άλλων χωρών του Νότου. Σε ορίζοντα πεντετίας-επταετίας το ποσοστό των NPLs θα πρέπει να υποχωρήσει στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.

30.05.2016

.