Τράπεζες: Πού θα κριθεί η επιτυχία των ΑΜΚ

Τράπεζες: Πού θα κριθεί η επιτυχία των ΑΜΚ

Τα ανοικτά θέματα του νέου πλαισίου που θα κρίνουν την οικειοθελή και υποχρεωτική συμμετοχή ιδιωτών. Η ενεργοποίηση του bail in, ο τρόπος συμμετοχής και αποεπένδυσης του ΤΧΣ και το παράπλευρο θέμα των προνομιούχων. Δύο σενάρια με υποθετικά νούμερα.

 

Από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και τα veto της Τρόικας, όσον αφορά στο νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, θα κριθεί η επιτυχία ή όχι της προσπάθειας που καταβάλλουν οι τράπεζες για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο λογαριασμός της συνολικής αξιολόγησης (άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού) έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα για τις τέσσερις τράπεζες 15 δισ. ευρώ (σ.σ δυσμενές σενάριο και AQR).

Πρόκειται για ένα απαιτητικό ποσό αν συσχετισθεί με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών (περίπου 5,8 δισ. ευρώ), τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Αρκεί να σημειωθεί ότι πέρσι οι τράπεζες άντλησαν 8,3 δισ. ευρώ από ιδιώτες σε τέσσερις μήνες, με σημαντικά υψηλότερη κεφαλαιοποίηση από τη σημερινή και χάρη σε ένα επενδυτικό trend που δημιούργησε η επιτυχής επάνοδος της χώρας στις αγορές.

Παρ ότι θεωρητικά το ποσό των 15 δισ. ευρώ μειώνεται από τα capital plans, που θα εγκρίνει η ΕΚΤ, αυτή τη φορά λόγω της μεθοδολογίας η ελάφρυνση για τις τράπεζες, πλην Εθνικής θα είναι οριακή (σ.σ ως 250 εκατ. ευρώ ανά τράπεζα). Επιπρόσθετα η Εθνική πιθανότατα θα προχωρήσει πρώτα σε αύξηση κεφαλαίου και εν συνεχεία ανάλογα με το ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρώσει, θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις για τη διάθεση μέρους ή του συνόλου της Finansbank.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η τεχνική φόρμουλα της ανακεφαλαιοποίησης έχει συμφωνηθεί. Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου για την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών, που προκύπτουν από το δυσμενές σενάριο και το AQR.

Το ΤΧΣ θα λειτουργεί ως εγγυητής, καλύπτοντας, αν χρειασθεί, ακόμη και το σύνολο της ΑΜΚ, εφόσον δεν συγκεντρωθεί από ιδιώτες, ούτε το ελάχιστο ποσό, που αναλογεί στις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου και του AQR.

Σημειώνεται ότι καταβάλλεται προσπάθεια σε αυτή την περίπτωση να δοθεί η προαίρεση στους ιδιώτες να πάρουν μετοχές, μετά την εφαρμογή των διατάξεων εξυγίανσης.

Για να βελτιωθούν οι προυποθέσεις συγκέντρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων κεφαλαίων από ιδιώτες χρειάζεται το πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή να μην περιλαμβάνει αντικίνητρα.

Τρία είναι σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη τα κομβικά ζητήματα:

Σε αναμονή του πλαισίου για προαιρετικές προσφορές

Το πρώτο αφορά στο χειρισμό των κατόχων ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds). Με το υφιστάμενο καθεστώς τα senior bonds κινδυνεύουν με υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές ή και απομείωση μόνο αν η τράπεζα οδηγηθεί σε καθεστώς εξυγίανσης. Αντίθετα, τα υβριδικά και τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ενέχουν κίνδυνο bail in ακόμη και αν το ΤΧΣ καλύψει μέρος μόνο του δυσμενούς σεναρίου.

Το θέμα για τα senior bonds είναι ανοικτό και οι νομικές υπηρεσίες κυβέρνησης και ΤΧΣ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με αυτές της ΕΚΤ επιδιώκοντας να βρουν μια ρύθμιση που θα εμπλέκει τους κατόχους τους στο βάρος της διάσωσης των τραπεζών, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές.

Το τι θα περιλαμβάνει τελικώς το επικαιροποιημένο πλαίσιο, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών, θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό αν θα έχουν επιτυχία οι προαιρετικές δημόσιες προσφορές που υπόβαλαν ή θα υποβάλουν οι τράπεζες.

Επίσης θα ξεκαθαρίσει αν τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την ενεργητική διαχείριση παθητικού θα μετρήσουν για την κάλυψη των αναγκών του βασικού όπως έχει προεξοφλήσει η αγορά ή του δυσμενούς σεναρίου, κάτι που θα συνιστά ανατροπή δεδομένων και αύξηση του ελάχιστου πήχη που πρέπει να πιάσουν οι τράπεζες.

Ο κίνδυνος μειωμένου ενδιαφέροντος

Το ενδεχόμενο κάποια ή κάποιες τράπεζες να μην συμπεριλάβουν τους κατόχους senior bonds στις προαιρετικές θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τον τρόπο κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου από το ΤΧΣ.

Αν η κυβέρνηση επιμείνει στη θέση της το ΤΧΣ να λάβει κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου, εκτιμάται ότι θα μειωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ΑΜΚ και επομένως οι τράπεζες θα αναγκαστούν να υπολογίσουν περισσότερο στην οικειοθελή συμμετοχή και των κατόχων senior bonds.

Οι προνομιούχες και η αρχιτεκτονική της ανακεφαλαιοποίησης

Άρρηκτα δεμένο με την αρχιτεκτονική της ανακεφαλαιοποίησης είναι το θέμα των προνομιούχων μετοχών.

Αν το Δημόσιο βρει τρόπο να τις ανανεώσει, χωρίς να προκληθούν νομικές εμπλοκές από ιδιώτες κατόχους τίτλων υψηλότερης διαβάθμισης που θα υποστούν υποχρεωτική μετατροπή και απομείωση αξίας, Εθνική και Eurobank ίσως επιλέξουν να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για να αποφύγουν τη διατήρηση υψηλής θέσης μέσω κοινών, προνομιούχων μετοχών και CoCos από το Δημόσιο.

Αν επιλεγεί η μετατροπή των προνομιούχων σε CoCos επίσης επηρεάζεται η αρχιτεκτονική των αυξήσεων κεφαλαίου καθώς το ΤΧΣ δεν θα μπορεί να καλύψει μέσω CoCos σημαντικό μέρος των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου και θα λάβει περισσότερες κοινές μετοχές.

Τα δύο σενάρια για το ύψος συμμετοχής των ιδιωτών

Το πόσο σημαντικοί είναι παραπάνω τρεις παράμετροι φαίνεται στα υποθετικά σενάρια που ακολουθούν.
Σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της αγοράς αν το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει κίνητρα υπεραπόδοσης για τον ιδιώτη επενδυτή, όπως το να δοθούν κατά κύριο λόγο CoCos στο ΤΧΣ και δευτερευόντως μετοχές με δικαίωμα ψήφου μόνο σε στρατηγικής σημασίας θέματα, θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν από ιδιώτες ως και 9,5 δισ. ευρώ.

Αν συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις οι τράπεζες θα μπορούσαν να βρουν από τις ΑΜΚ περίπου 8 δισ. ευρώ.

Σε αυτά θα προστεθούν περίπου 1 δισ. ευρώ από την οικειοθελή ή υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές υβριδικών τίτλων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχων Αμερικής.

Το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν οικειοθελώς ή υποχρεωτικά από τους ιδιώτες θα μπορούσε να φθάσει ως τα 11,5 δισ. ευρώ, εφόσον το σύνολο των senior bonds μετατρεπόταν σε μετοχές.

Η πιο απαισιόδοξη άποψη εκτιμά ότι οι τράπεζες θα συγκεντρώσουν μέσω της δημόσιας προσφοράς μετοχών περί τα 6 δισ. ευρώ που θα ανέλθουν στα 7 δισ. ευρώ με την οικειοθελή και υποχρεωτική συμμετοχή των junior τίτλων. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός προαιρετικής συμμετοχής των senior bonds καθίσταται κομβικός για το αν επιτευχθεί έστω η συγκέντρωση των κεφαλαίων με το βασικό σενάριο.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αναλυτές το ύψος των CoCos που θα λάβει το ΤΧΣ, αν χρειασθεί, καλό είναι να περιορισθεί ως το 2% του σταθμισμένου ενεργητικού (σ.σ περίπου 4 δισ. ευρώ) προκειμένου να υπάρχουν προυποθέσεις για καταβολή της ετήσιας απόδοσης.