Τράπεζες: Προς νέες ΑΜΚ 10 δισ το 2017 λόγω των 110 δισ NPE, κατάργησης του DTA και του κεφαλαιακού αποθέματος

Τράπεζες: Προς νέες ΑΜΚ 10 δισ το 2017 λόγω των 110 δισ NPE, κατάργησης του DTA και του κεφαλαιακού αποθέματος
Αυτό που φαντάζει αδύνατο τώρα….μπορεί το 2017 να φαίνεται σκληρή πραγματικότητα.
Το ΔΝΤ θεωρεί ανεπαρκή την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια. 
Με την ολοκλήρωση των stress tests κύκλοι του ΔΝΤ ανέφεραν ότι τα 14,4 δισεκ. δεν επαρκούν για μια ριζική εξυγίανση των τραπεζών και αντιμετώπιση των NPLs. 
Το 2016 είναι μια πολύ περίεργη χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες. 
Με 36 δισεκ. κεφάλαια και 16,8% core tier 1 οι ελληνικές τράπεζες πολλοί μπορεί να υποθέσουν ότι οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς. 
Όμως τα 110 δισεκ. NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η κατάργηση από το 2016 του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας και το υποχρεωτικό κεφαλαιακό απόθεμα που πρέπει να διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου 10 δισεκ. ευρώ το 2017. 

Μια περίεργη πραγματικότητα... 
Επισήμως και ανεπισήμως η ΕΚΤ δεν θέτει θέμα αναβαλλόμενης φορολογίας για τις ελληνικές τράπεζες και η εξέλιξη αυτή μεταθέτει τον κίνδυνο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης. 
Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν αναβαλλόμενη φορολογία ως προς τα ίδια κεφάλαια στο 55% έναντι 9% στην Γερμανία και 26% στην Νότια Ευρώπη.
Τα λογιστικά κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες είναι πολλαπλάσια άλλων χωρών. 
Ταυτόχρονα με τη απόφαση τους οι τράπεζες να φορτώσουν με ζημίες το 2015 εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα έχουν κέρδη το 2016 περί τα 600-700 εκατ σε ένα θετικό σενάριο. 
Το 2015 αποδεικνύεται χείριστη χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες, θα εμφανίσουν ζημίες 8 δισεκ. και προβλέψεις 13 δισεκ. ευρώ….

Τι κρύβεται πίσω από την στρατηγική των τραπεζών και γιατί το ΔΝΤ θέλει νέα ανακεφαλαιοποίηση; 

Από τις αρχές του 2016 ο αναβαλλόμενος φόρος δεν θα προσμετράται στα κεφάλαια αντιθέτως όταν μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες αυτές θα αφαιρούνται κατευθείαν από τα κεφάλαια. 
Στο παρελθόν όταν μια τράπεζα εμφάνιζε 1 δισεκ. ζημία αυτομάτως περνούσε στον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή η ζημία μεταφερόταν στο μέλλον για να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη. 
Από το 2016 αν μια τράπεζα εμφανίσει ζημία 500 εκατ τα 500 εκατ θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και με βάση το νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οι τράπεζες πρέπει να εκδώσουν νέες μετοχές μέχρι του ύψους της ζημίας που θα τις εκχωρήσουν στο ΤΧΣ. 
Αν οι τράπεζες από το 2016 και μετά εμφανίσουν ζημίες, θα υποστούν άμεσο πλήγμα στα κεφάλαια ενώ θα πρέπει να εκδώσουν νέες μετοχές στο ΤΧΣ δηλαδή αύξηση του ποσοστού του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο και dilution στους ιδιώτες μετόχους. 
Για τον λόγο αυτό παρατηρείται τόσο μεγάλη – έως δραματική επιδείνωση στα αποτελέσματα χρήσης 2015 γιατί οι τράπεζες φορτώνουν το 2015 για να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη το 2016. 

Με κέρδη το 2016, αυτομάτως θα αρχίσει να μειώνεται και η αναβαλλόμενη φορολογία τα λογιστικά κεφάλαια των τραπεζών. 
Το ένα ζήτημα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν, δεν έχουν περιθώρια να εμφανίσουν ζημίες από το 2016 και στο μέλλον γιατί θα έχουν πρόβλημα στα κεφάλαια και θα υποχρεωθούν να εκδώσουν νέες μετοχές στο ΤΧΣ. 
Ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υποχρεούνται να διαθέτουν υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα capital buffer έναντι άλλων τραπεζών, πρέπει να διαθέτουν υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για λόγους ασφαλείας περίπου 1,5% με 2% υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας από τις άλλες τράπεζες της Ευρώπης.
Άρα ο αναβαλλόμενος φόρος έχει καταργηθεί από το 2016 και ταυτόχρονα οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν υψηλό capital buffer. 

Υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που έχει υποτιμηθεί. 
Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αποτελούν ζοφερό πρόβλημα του ελληνικού banking.
Προσεγγίζουν τα 110 δισεκ. και αποτελούν μείζονος σημασία  πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών. 
Τα προβληματικά δάνεια θα μπορούσαν να ζημιώσουν έως και 10 δισεκ. – υπό όρους 15 δισεκ. – τα κεφάλαια των τραπεζών και να τις οδηγήσουν τις τράπεζες σε νέες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια του παρελθόντος. 

Θα αναλύσουμε πως τα προβληματικά δάνεια του παρελθόντος μπορεί να ζημιώσουν τις τράπεζες.
Η ΕΚΤ και ο SSM έχουν ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τα NPLs και NPE από 50% σε 20%.
Τι σημαίνει αυτό ότι τα προβληματικά δάνεια θα μειωθούν από 110 δισεκ. στα 45 δισεκ. 
Πρόκειται για μια μείωση περίπου 65 δισεκ. σε 4 χρόνια που αποτελεί στόχο ακραίο καθώς καμία τράπεζα δεν θα μπορέσει να πετύχει μείωση προβληματικών δανείων τέτοιας κλίμακας. 
Οι τράπεζες λοιπόν υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να μην πιάνουν τους στόχους που θα τεθούν με την ΤτΕ και μετά από 3 ή 4 ή 5 τρίμηνα η ΕΚΤ και ο SSM να αξιολογήσει την πορεία αξιοποίησης των NPLs και να την κρίνει ανεπαρκή. 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να απαιτήσει μαζικές πωλήσεις δανείων σε διεθνή funds, σενάριο που τείνει να γίνει βασικό. 
Σε αυτή την περίπτωση τι θα μπορούσε να συμβεί;
Τα προβληματικά ανοίγματα είναι 110 δισεκ εκ των οποίων τα 53,5 δισεκ. είναι προβλέψεις. 
Ας υποθέσουμε ότι οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν κατά 65 δισεκ. τα προβληματικά δάνεια σε 4 χρόνια. 
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσουν σε μαζικές πωλήσεις. 
Σε μια τέτοια περίπτωση οι τράπεζες θα πουλήσουν προβληματικά δάνεια και η κομβική ερώτηση είναι σε ποια τιμή. 

Ας πάρουμε το σενάριο ότι η οικονομία σταθεροποιείται και τα collaterals αποκτούν μια πρόσθετη αξία καθώς έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αρχικής τους αξίας. 
Σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι ξένοι; 
Στο 50% αποκλείεται θα αγοράσουν στο 25% ή 30% της ονομαστικής αξίας του δανείου. 
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις για το 53,5% των προβληματικών δανείων άρα οποιαδήποτε τιμή κάτω από 46,5% της ονομαστικής αξίας είναι ζημία. 
Μεταξύ 25% με 30% που δυνητικά θα μπορούσαν να αγοράσουν τα ξένα funds και 46,5% που είναι η τιμή πώλησης όπου δεν χάνουν οι τράπεζες υπάρχει μια διαφορά 16,5% με 21,5%. 
Ας υποθέσουμε ότι τα collaterals αποκτούν πρόσθετη αξία το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις έως 10 δισεκ. ευρώ περίπου για να καλύψουν την ζημία. 

Με όρους κεφαλαιακής επάρκειας η επίδραση είναι υποπολλαπλάσια καθώς πουλώντας δάνεια έστω και με ζημία μειώνεται το σταθμισμένο ενεργητικό άρα η επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι μικρότερη. 
Αν έχεις 100 ευρώ μέσο σταθμισμένο ενεργητικό και 10 ευρώ κεφάλαια σημαίνει 10% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
Αν το σταθμισμένο ενεργητικό μειωθεί στα 80 ευρώ λόγω πώλησης δανείων 20 ευρώ και διενεργήσει η τράπεζα και νέα πρόβλεψη 2 ευρώ για τα παλαιά προβληματικά δάνεια σημαίνει ότι τα κεφάλαια θα μειωθούν στα 8 ευρώ. 
Άρα έχουμε 80 ευρώ μέσο σταθμισμένο ενεργητικό και 8 ευρώ κεφάλαια που ισοδυναμεί με 10% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο ήταν και πριν. 
Ωστόσο στο banking δεν πραγματοποιούνται όλα με ιδεατό τρόπο. 
Ο κίνδυνος απωλειών είναι μεγάλος. 
Έτσι εξηγείται γιατί η ΕΚΤ πιέζει τις τράπεζες να μην ασχοληθούν με τίποτε άλλο τα επόμενα 2-3 χρόνια πλην των NPLs. 
Έτσι εξηγείται γιατί ο SSM πιέζει τις τράπεζες να μην ασχοληθούν με τίποτε άλλο για τα επόμενα χρόνια πλην των NPLs. 
Έτσι εξηγείται γιατί η ΤτΕ μιλάει για βόμβα στα θεμέλια των ελληνικών τραπεζών. 

Συμπέρασμα 

Αν οι τράπεζες υποχρεωθούν να διενεργήσουν νέες προβλέψεις για τα παλαιά προβληματικά δάνεια που θα πουλήσουν τότε θα εμφανίσουν ζημίες οι οποίες λόγω της κατάργησης της αναβαλλόμενης φορολογίας θα πρέπει να την περάσουν στα κεφάλαια και ταυτόχρονα να εκδώσουν νέες μετοχές υπέρ του ΤΧΣ. 
Οι τράπεζες στην Ελλάδα, υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν εκ νέου και να χρειαστούν λόγω NPE και κατάργησης της αναβαλλόμενης φορολογίας….νέα κεφάλαια. 
Αυτό που φαντάζει αδύνατο τώρα….μπορεί το 2017 να φαίνεται σκληρή πραγματικότητα. 
Μην υποτιμήσουμε αυτό τον υπαρκτότατο κίνδυνο.
 
07.03.2016