Τράπεζες: Στη McKinsey η μελέτη για προβληματικά δάνεια

Τράπεζες: Στη McKinsey η μελέτη για προβληματικά δάνεια

Αποφασίζεται και τυπικά η ανάθεση της μελέτης. Θα παραδοθεί έως τα τέλη Μαρτίου. Θα ορίσει τα κριτήρια βιωσιμότητας για επιχειρήσεις και θα προτείνει λύσεις αναδιάρθρωσης. Ποια δάνεια θα μπουν στο μικροσκόπιο της McKinsey

Στην εταιρεία McKinsey θα ανατεθεί, όπως όλα δείχνουν, η μελέτη για τον συντονισμό δράσης των τραπεζών αναφορικά με τα μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς η προσφορά της αναδείχθηκε προτιμητέα από την επιτροπή του ΤΧΣ που τρέχει τον διαγωνισμό.

Τυπικά απομένει η έγκριση της ανάθεσης από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ώστε η McKinsey να αναλάβει και τυπικά το έργο της μελέτης για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τραπεζών και την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων για μεγάλα προβληματικά εταιρικά δάνεια.

Με την άφιξη των τεχνικών κλιμακίων από πλευράς θεσμών θα συμφωνηθεί με την κυβέρνηση το εύρος της μελέτης. Τα κριτήρια, δηλαδή, μεγέθους προβληματικών δανείων και επιχειρήσεων που θα ακτινογραφηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της κυβέρνησης και των αρχών είναι η μελέτη να περιλάβει τις εταιρείες που εμφανίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση δανείων ύψους τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (Εφορία, ταμεία) ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ επίσης.

Αν τα παραπάνω κριτήρια υιοθετηθούν, η μελέτη θα πιάσει τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους σε τράπεζες και Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προβληματικών δανείων (Non Performing Exposures-NPEs) μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων ανέρχεται, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, στα 57 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 50% των χορηγήσεων της κατηγορίας. Εξ αυτών περίπου τα 44 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η μελέτη θα παραδοθεί έως τα τέλη Μαρτίου και θα αποτελέσει τη βάση για να επεξεργαστεί το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος μηχανισμούς διαδικασιών-εξπρές για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.

Έρχονται τυποποιημένα κριτήρια βιωσιμότητας

Για να υποβοηθηθεί η ταχύτερη αντιμετώπιση, θα ορισθούν τυποποιημένα κριτήρια (δείκτες), βάσει των οποίων μια επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη και επομένως τα δάνειά της αναδιαρθρώνονται καθώς και έτοιμες λύσεις αναδιάρθρωσης ή οριστικής τακτοποίησης δανείων σε καθυστέρηση. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι τα κριτήρια δεν θα απέχουν από αυτά που χρησιμοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός κατά την αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα, θα χρησιμοποιούνται δείκτες όπως η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ενώ για τις βιώσιμες εταιρείες θα εφαρμόζεται μελέτη προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, ώστε να προκύπτει ρύθμιση δανείων, η οποία να επιτρέπει την εξυπηρέτηση του δανεισμού από τις μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Βασικό πρόβλημα στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ήταν και παραμένει το γεγονός ότι οι τράπεζες προσφεύγουν σε βραχυπρόθεσμου ορίζοντα λύσεις, λόγω και της απροθυμίας όσων εξ αυτών έχουν καλύτερες εξασφαλίσεις να τις «θυσιάσουν» για μια πιο γενναία και μακροπρόθεσμου ορίζοντα ρύθμιση.

25.01.2016