Τράπεζες: Τι φέρνουν τα νέα capital plans

Τράπεζες: Τι φέρνουν τα νέα capital plans

Πώς οι τέσσερις τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν λελογισμένες κεφαλαιακές ανάγκες. Νέος γύρος αποεπένδυσης με πωλήσεις των -τελευταίων- θυγατρικών σε Βαλκάνια και χρηματοοικονομικό τομέα. «Αγκάθι» ενόψει stress test τα ακίνητα.

Σε πωλήσεις των εν Ελλάδι εναπομεινασών θυγατρικών όπως χρηματιστηριακές, αμοιβαίων κεφαλαίων, asset management, μείωση του προσωπικού, αλλά και μονάδων private banking για όσες τράπεζες διαθέτουν στο εξωτερικό αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες, προκειμένου να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από τα επικείμενα stress tests.

Οι κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα θα περιλαμβάνονται στα κεφαλαιακά πλάνα (capital plans), τα οποία πρέπει να παραδώσουν στις εποπτικές αρχές και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG comp) το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου, όταν και ολοκληρώνεται το τρίτο μνημόνιο.

Ο νέος γύρος συρρίκνωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018, ενώ η πορεία της οικονομίας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία του κλάδου όσον αφορά στην αξιοποίηση άλλων εργαλείων, όπως για παράδειγμα οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Ψαλίδι στα ενέχυρα

Τραπεζικές πηγές τονίζουν στο Euro2day.gr ότι τα τεστ αντοχής αναμένεται να είναι«σκληρά» και εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αναμένεται να κινηθούν στην περιοχή των 3-4 δισ. ευρώ.

«Το κεφαλαιακό έλλειμμα θα προκύψει από την περαιτέρω μείωση της αποτίμησης των ακινήτων, τα οποία αποτελούν ενέχυρα σε μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει στο Euro2day.gr στέλεχος τράπεζας, φέρνοντας στο προσκήνιο το πραγματικό πρόβλημα με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες.

Η μείωση της αξίας των ενεχύρων θα «σαρώσει» όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια, είτε πρόκειται για τη στεγαστική πίστη είτε πρόκειται για εμπορικά ακίνητα, και θα μειώσει το ύψος των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το τρικ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά στο ύψος της κεφαλαιακής ανάγκης που θα προκύψει από τα επικείμενα stress tests δεν αποκλείεται να μετριαστούν καθώς οι τράπεζες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος από τις αρνητικές συνέπειες στις προβλέψεις που θα κληθούν να πάρουν εξαιτίας της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι με την αλλαγή αυτή, οι τράπεζες θα πρέπει πλέον να σχηματίζουν προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου όχι με βάση συντελεσθείσες αλλάαναμενόμενες ζημίες, τις οποίες όμως θα μπορούν να τις αποσβέσουν σε βάθος πενταετίας, δηλαδή έως και το 2023.

 

Εξού και τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι οι πρόσθετες προβλέψεις που θα σχηματίσουν οι τράπεζες από το ΔΠΧΑ 9 θα κινηθούν στην περιοχή των 6-7 δισ. ευρώ.

17.11.2017