Τράπεζες: Τρίμηνη προθεσμία για αλλαγές στα ΔΣ

Τράπεζες: Τρίμηνη προθεσμία για αλλαγές στα ΔΣ

Το ΤΧΣ έστειλε στις τράπεζες τα συμπεράσματα της αξιολόγησης για την εταιρική διακυβέρνηση. Eurobank και Alpha με τις καλύτερες επιδόσεις. Τo deadline για τις αλλαγές σε δομές και πρόσωπα, οι «ποινές» που μπορεί να επιβάλει το ΤΧΣ και η ευθύνη της ΤτΕ.

Προθεσμία ως το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν οι τράπεζες να προσαρμόσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων και επιτροπών στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που διενήργησε το ΤΧΣ, με τη βοήθεια της Spencer Stuart.

Η μελέτη της αξιολόγησης έχει υποβληθεί σε κυβέρνηση και θεσμούς ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ χθες το Ταμείο απέστειλε σε Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00% και Eurobank τα συμπεράσματα που αφορούν την καθεμία από αυτές.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών τους, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το ΤΧΣ διατυπώνεισυγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των συστημικών τραπεζών (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha, Eurobank).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank διαθέτει, με βάση την αξιολόγηση, το καλύτερο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, με την Alpha να ακολουθεί. Οι δύο προαναφερόμενες τράπεζες χρειάζονται και τις μικρότερες αλλαγές σε επίπεδο μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν καταθέσει τον σχεδιασμό τους για τις προσαρμογές, τόσο στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, όσο και στα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τον οποίο, όπως προαναφέρθηκε, έχουν προθεσμία να υλοποιήσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η ΤτΕ και εμμέσως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχουν την ευθύνη, βάσει του επικαιροποιημένου Μνημονίου, να ελέγξουν τον βαθμό προσαρμογής των τραπεζών, είτε απευθείας, είτε προσλαμβάνοντας αξιολογητή (σ.σ. πιθανότατα τη Spencer Stuart που διενήργησε και την αρχική αξιολόγηση, ενώ το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα να επιβάλει «ποινές» συμμόρφωσης.

Ειδικότερα το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση (σ.σ. ανεξαρτήτως του ποσοστού που κατέχει στην τράπεζα) για να ενημερώσει τους μετόχους και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το σκέλος της έκθεσης που αφορά στην τράπεζα που δεν συμμορφώνεται,μαζί με τα ονόματα των μελών που δεν πληρούν τα κριτήρια.

Εξέλιξη πάντως που φαντάζει δύσκολη μετά την παραίτηση του συνόλου των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και εφόσον δεν υπάρξει γρήγορη αντικατάστασή τους.

08.07.2016