Τράπεζες: Ξεκαθάρισαν 'κόκκινα' εταιρικά δάνεια 2 δισ

Τράπεζες: Ξεκαθάρισαν 'κόκκινα' εταιρικά δάνεια 2 δισ

Επιτάχυναν, φέτος, τις ρυθμίσεις δανείων οι τράπεζες. Οι διασώσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οι πρώτες ρευστοποιήσεις-εξπρές. Τι δείχνουν 20 ενδεικτικές περιπτώσεις από όλους τους κλάδους. Γιατί οι πωλήσεις δανείων μόλις ξεκίνησαν…

Η φετινή χρονιά θα κλείσει με ένα σημαδιακό τρόπο για το εγχώριο επιχειρείν. Οι τράπεζες, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, έχουν βγάλει προς πώληση είτε επιχειρήσεις που περιήλθαν στον έλεγχό τους ως αποτέλεσμα μερικής μετοχοποίησης δανείων (Νηρεύς-Σελόντα), είτε δάνεια εταιρειών (Euromedica).

Το μήνυμα, αν και έρχεται καθυστερημένα, είναι σαφές: από εδώ και στο εξής, για να μειώσουν το «βουνό» των μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων, θα προχωρούνσε όλο και περισσότερες πωλήσεις δανείων. Αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις θα διενεργούνται μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών που κρίνονται αφενός βιώσιμες, αφετέρου, διαθέτουν ικανό management team.

Πρόκειται για ένα διαφορετικό τοπίο, το οποίο καθορίζουν οι αποφάσεις της εποπτικής αρχής και η κατεύθυνση που δίνει για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Ο σχηματισμός προβλέψεων για αναμενόμενες πλέον ζημίες πιστωτικού κινδύνου (υιοθέτηση του IFRS 9) και το φρένο στις ρυθμίσεις balloon αποτελούν δείγματα του νέου «οδικού χάρτη» για τη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων.

Οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν ποιες από τις προβληματικές επιχειρήσεις θέλουν να διατηρήσουν ως πελάτες, εξυγιαίνοντας με ρυθμίσεις δανείων τους ισολογισμούς τους, και ποιες όχι. Τα δάνεια της δεύτερης κατηγορίας, με δεδομένο ότι θα διαθέτουν πλέον επαρκείς προβλέψεις μετά και το stress test, θα οδηγηθούν σταδιακά σε πώληση.

Τα ίδια κριτήρια ισχύουν λίγο-πολύ και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη διαφορά ότι οι τράπεζες πριν λάβουν τις οριστικές αποφάσεις θα αναθέσουν σε εξειδικευμένες εταιρείες τη διαχείριση μέρους των προβληματικών δανείων της κατηγορίας (σ.σ. δάνεια μικρότερα των 20 εκατ. ευρώ). Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν το 2018 οι πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων με δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η επόμενη χρονιά θα αποτελέσει την αφετηρία της πιο ριζικής αναδιάρθρωσης που έχει συμβεί στο εγχώριο επιχειρείν από τη δεκαετία του 1980.

Ικανά δείγματα έδωσε η χρονιά που κλείνει. Κατά τη διάρκειά της, οι τράπεζες επιτάχυναν τον βηματισμό τους ως προς ρυθμίσεις δανείων, ενώ για πρώτη φορά διενεργήθηκαν ρευστοποιήσεις-εξπρές εξασφαλίσεων και δρομολογήθηκε ηπτώχευση πανίσχυρων, ως πρόσφατα, ομίλων.

 

Ειδικότερα, εντός του 2017 οι τράπεζες ξεκαθάρισαν «κόκκινα» εταιρικά δάνεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών, της τάξης των 1,5 με 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς δουλειά έγινε και σε επίπεδο μικρομεσαίων, που όμως δεν μπορεί να καταμετρηθεί εύκολα.

27.11.2017