Τραπεζικός συναγερμός για νέα 'κόκκινα' δάνεια

Τραπεζικός συναγερμός για νέα 'κόκκινα' δάνεια

Αν και κινήθηκαν μέσα στους στόχους οι τράπεζες το 2016 σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, εν τούτοις, μεγάλη ανησυχία υπαρχει, καθώς το α' δίμηνο του 2017 έχουν προστεθεί άλλα 1,5 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια απειλώντας την κατάκτηση των στόχων του τρέχοντος έτους, στόχοι πολύ σημαντικοί για τα stress tests του 2018.

Μέσα στους στόχους κινήθηκαν λοιπόν οι τράπεζες το 2016 σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2016 (σ.σ. πριν δηλαδή ενσκήψει η αβεβαιότητα πάνω από την ελληνική οικονομία), οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει τόσο για τη μείωση των NPLs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) όσο και των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, τα NPLs αγγίζουν τα 104,8 δισ. ευρώ ή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Σε παρόμοια πορεία, τα NPLs έφτασαν τα 75,9 δισ. ευρώ ή περίπου 0,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Αν και κινήθηκαν μέσα στους στόχους οι τράπεζες το 2016 σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, εν τούτοις, μεγάλη ανησυχία υπαρχει, καθώς το α' δίμηνο του 2017 έχουν προστεθεί άλλα 1,5 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια απειλώντας την κατάκτηση των στόχων του τρέχοντος έτους, στόχοι πολύ σημαντικοί για τα stress tests του 2018.

Μέσα στους στόχους κινήθηκαν λοιπόν οι τράπεζες το 2016 σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2016 (σ.σ. πριν δηλαδή ενσκήψει η αβεβαιότητα πάνω από την ελληνική οικονομία), οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει τόσο για τη μείωση των NPLs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) όσο και των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, τα NPLs αγγίζουν τα 104,8 δισ. ευρώ ή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Σε παρόμοια πορεία, τα NPLs έφτασαν τα 75,9 δισ. ευρώ ή περίπου 0,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

06.04.2017