ΤτΕ: Κατά 2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 41,6 δισ. ευρώ

ΤτΕ: Κατά 2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 41,6 δισ. ευρώ
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2 δισεκ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών
Κατά 2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαμορφώθηκε στα 41,6 δισ. ευρώ. 
Ειδικότερα, στις 5 Ιουλίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 41,6 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2 δισεκ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
06.07.2017