ΤτΕ: Κατά 4,4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες στα 52,8 δισ. ευρώ

ΤτΕ: Κατά 4,4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες στα 52,8 δισ. ευρώ
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στο αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος
Κατά 4,4 δισεκ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαμορφώθηκε στο ποσό των 52,8 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Η μείωση του ανώτατου ορίου αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
 
08.09.2016