ΤτΕ: Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 28,6 δισ. ευρώ

ΤτΕ: Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 28,6 δισ. ευρώ
Η μείωση του ανώτατου ορίου αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών
Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε η παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA), φτάνοντας στα 28,6 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, στις 26 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4,0 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
 
27.10.2017