ΤτΕ: Μειωμένη η ζήτηση για δάνεια το Q3

ΤτΕ: Μειωμένη η ζήτηση για δάνεια το Q3

Πιο αυστηρά τα κριτήρια δανειοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών το γ' τρίμηνο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο, υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τι αναμένει για τη συνέχεια.

Την αυστηροποίηση των κριτηρίων δανειοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά αλλά και τη μείωση της ζήτησης αποτυπώνει σχετική έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Οπως αναφέρει η  ΤτΕ  , το γ' τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) έγιναν πιο αυστηρά σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2015 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε πιο αυστηρά κριτήρια ήταν οι συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οι δυσκολίες πρόσβασής τους στις αγορές χρήματος και οι ανησυχίες τους για τους κινδύνους που δημιουργούνται λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Τα κριτήρια αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Αποτέλεσμα των πιο αυστηρών κριτηρίων ήταν να γίνουν πιο αυστηροί και οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ ήταν μειωμένη κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015 (βλ. Διάγραμμα 2), παρά τις αυξημένες ανάγκες για αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το γ' τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά έγιναν πιο αυστηρά σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2015 (βλ. Διάγραμμα 1), ενώ οι προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο τρίμηνο ήταν ότι τα κριτήρια δεν θα μεταβάλλονταν. Όσον αφορά στις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο, τα κριτήρια αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά για την περίπτωση των καταναλωτικών δανείων και να παραμείνουν αμετάβλητα για τα στεγαστικά δάνεια.

Τα αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων είχαν σαν αποτέλεσμα να αυστηροποιηθούν και οι όροι χορήγησης δανείων σε κάποιο βαθμό το γ' τρίμηνο του 2015.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε (βλ. Διάγραμμα 2) κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015, αλλά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε, ενώ αναμένεται να ανακάμψει ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.