ΤτΕ: Στα 86,9 δισ. ευρώ ο ELA των ελληνικών τραπεζών

ΤτΕ: Στα 86,9 δισ. ευρώ ο ELA των ελληνικών τραπεζών

Στα 86,9 δισ. ευρώ διαμορφώνεται έως τις 4 Νοεμβρίου το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, στις 22 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των  86,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Υπενθυμίζεται πως στις 7 Οκτωβρίου ο ELA των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε στα 87,9 δισ. ευρώ