ΤτΕ: Υπέρβαση στόχου κατά 1 δισ. στη μείωση των NPEs

ΤτΕ: Υπέρβαση στόχου κατά 1 δισ. στη μείωση των NPEs

Στα 104,8 δισ. ευρώ περιορίστηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και στα 75,9 δισ. τα NPLs στα τέλη του 2016. Πώς διαμορφώνονται τα προβληματικά δάνεια ανά κατηγορία χορηγήσεων. Οι αστερίσκοι στα στεγαστικά.

Εντός στόχων κινήθηκαν οι τράπεζες το 2016 σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2016 (σ.σ. πριν δηλαδή ενσκήψει η αβεβαιότητα πάνω από την ελληνική οικονομία), οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει τόσο για τη μείωση των NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) όσο και των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, τα NPEs αγγίζουν τα 104,8 δισ. ευρώ ή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Σε παρόμοια πορεία, τα NPLs έφτασαν τα 75,9 δισ. ευρώ ή περίπου 0,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος οι επιδόσεις αναφορικά με τους δύο δείκτες παρακολούθησης (δείκτες NPEs και NPLs) ξεπέρασαν τους στόχους, με το δείκτη NPEs να βρίσκεται στο 50% συγκριτικά με το στόχο του 50,5% και το δείκτη NPLs στο 36,2% συγκριτικά με το στόχο του 36,4%.

Για τα περισσότερα μεγέθη (στόχοι και δείκτες παρακολούθησης) οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί για τα τρία κυριότερα χαρτοφυλάκια (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό), με μόνη εξαίρεση την οριακή απόκλιση που παρατηρείται στο ύψος των NPEs για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο (ποσά σε δισ. ευρώ):

 

ΜΕΑ: Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs)

ΜΕΔ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs


Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οιεισπράξεις από NPEs προς το υπόλοιπο των NPEs ξεπέρασαν το στόχο που είχε τεθεί (0,8% συγκριτικά με 0,6%). Οι υψηλότερες επιδόσεις σχετίζονται κυρίως με τις αυξημένες εισπράξεις στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και με την πώληση ενός δανείου.

 

Ως προς τις επιδόσεις για τους υπόλοιπους στόχους, με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016, οι τράπεζες βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε αντιστοιχία, καθώς είτε τους πέτυχαν, είτε τους ξεπέρασαν. Αναφορικά με το στόχο 7 (χαρτοφυλάκιο ΜΜΕ) και το στόχο 8 (κοινές ρυθμίσεις σε μικρομεσαίους και μεγάλες επιχειρήσεις) παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις. 

06.04.2017