Υπέρ των κρατικών 'bad banks' η ΕΚΤ

Υπέρ των κρατικών 'bad banks' η ΕΚΤ

Υπέρ της δημιουργίας bad banks με κρατική στήριξη, στο πρότυπο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας τάσσεται η ΕΚΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το «αγκάθι» των επισφαλών δανείων στις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι η σύσταση τέτοιων εταιρειών θα έδινε ώθηση στη δευτερογενή αγορά «κόκκινων» δανείων (NPL’s) και θα άμβλυνε τις πιέσεις στις τράπεζες.

 

Ενας από τους λόγους που η αγορά NPL δεν έχει αναπτυχθεί είναι η ψαλίδα μεταξύ των τιμών που απαιτούν οι επενδυτές για να αγοράσουν τα προβληματικά δάνεια και αυτών που δέχονται οι τράπεζες, καθώς οι τιμές που προσφέρουν οι επενδυτές είναι χαμηλότερες από την τιμή που θα ήταν ουδέτερη για την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο και το κόστος για τη διαχείριση ενός «κόκκινου» δανείου, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία και τις δυσκολίες στην αποτίμηση των προσφερόμενων εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τέτοιες «bad banks» δεν αντιβαίνουν στους κανόνες της Κομισιόν περί αθέμιτης κρατικής στήριξης των τραπεζών, εάν η τιμή αγοράς των «κόκκινων» δανείων έχει ως γνώμονα την «μακροπρόθεσμη οικονομική αξία» τους και έχει τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών.

 

23.11.2016