Υπερεκτιμημένη η μελλοντική συμμετοχή της Ελλάδος στην ποσοτική χαλάρωση - Κίνηση απελπισίας της ΕΚΤ η μείωση επιτοκίων

Υπερεκτιμημένη η μελλοντική συμμετοχή της Ελλάδος στην ποσοτική χαλάρωση - Κίνηση απελπισίας της ΕΚΤ η μείωση επιτοκίων
Δεν μπορεί η τύχη της Ευρώπης να οριοθετείται από την ποσοτική χαλάρωση και ταυτόχρονα στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα να ακολουθούνται προγράμματα ακραίας λιτότητας.
Η απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε μπαράζ μειώσεων επιτοκίων ώστε να αντιμετωπίσει το δομικό πρόβλημα του αποπληθωρισμού κατέδειξε….το μέγεθος του προβλήματος στην ΕΕ. 
Η κίνηση της ΕΚΤ είναι ξεκάθαρη στρατηγική απελπισίας. 
Η ΕΚΤ το μήνυμα έστειλε; 
Ότι η μέχρι τώρα πολιτική της δεν έχει αποδώσει και για τον λόγο αυτό ακολούθησε επιθετικότερες μειώσεις επιτοκίων. 
Με ένα ισολογισμό περί τα 2,8 τρισεκ. και μόχλευση περί τις 26 με 27 φορές η ΕΚΤ δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία τραπεζών αμφιβόλου αξιοπιστίας καθώς η αποτίμησης τους είναι προϊόν κατασκευασμένο από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ.
 
Στην Ευρώπη υπάρχουν 111 εκδόσεις ομολόγων με αρνητικά επιτόκια εκ των οποίων οι 96 εκδόσεις ομολόγων βρίσκονται στην ΕΕ πλην Ελβετίας. 
Αυτή η στρέβλωση είναι ακραία. 
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δημιουργεί συνθήκες εικονικής ρευστότητας που δεν θα υπήρχε στην αγορά υπό άλλες συνθήκες. 
Δεν μπορεί η τύχη της Ευρώπης να οριοθετείται από την ποσοτική χαλάρωση και ταυτόχρονα στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα να ακολουθούνται προγράμματα ακραίας λιτότητας.
Η ποσοτική χαλάρωση είναι το αντίθετο της δημοσιονομικής προσαρμογής που πρεσβεύει η Ευρώπη. 
Η ΕΚΤ έλαβε τις εξής αποφάσεις στις 10 Μαρτίου του 2016. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΚΤ:

(1) Το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης μειώνεται κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,00%, ξεκινώντας από 16 Μαρτίου 2016.
Οι τράπεζες θα δανείζονται με μηδενικό κόστος. 
Η στρατηγική αυτή είναι 100% λανθασμένη. 
Το χρήμα, η διαχείριση του έχει κόστος, ο μηδενισμός είναι κίνηση απελπισίας. 
(2) Το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώνεται κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,25% ξεκινώντας από 16 Μαρτίου 2016.
(3) Το επιτόκιο καταθέσεων μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,40%, ξεκινώντας από 16 Μαρτίου 2016.
Οι τράπεζες συχνά καταθέτουν ρευστότητα στην ΕΚΤ στο overnight ή σε άλλες βραχυχρόνιες περιόδους. 
Με την στρατηγική των αρνητικών επιτοκίων η ΕΚΤ προσπαθεί να ενθαρρύνει τα διατραπεζικά repos ή την ενεργητική διαχείριση της ρευστότητας από τις τράπεζες. 
Τα διατραπεζικά repos θα αυξηθούν, ήδη και στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από 0 πριν λίγους μήνες σε 7-8 δισεκ. ευρώ.

(4) Οι μηνιαίες αγορές τίτλων διευρύνονται στα 80 δισ. ευρώ από 60 δισεκ., ξεκινώντας από τον Απρίλιο.
Οι αγορές assets – αποτελεί την βάση της ποσοτικής χαλάρωσης δεν άλλαξε το status quo – πέραν από το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις εκτοξεύθηκαν πλασματικά λόγω της παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας. 
(5) Τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού μη τραπεζικών οργανισμών της Ευρωζώνης θα συμπεριληφθούν στη λίστα των στοιχείων που είναι αποδεκτά προς αγορά.
Αυτό που ονομάζεται investment grade δηλαδή επενδυτική βαθμίδα ορίζεται από την κλίμακα Baa3 για την Moody’s και ΒΒΒ- για την Fitch και Standard and Poor’s και υψηλότερα.
Η Ελλάδα απέχει από αυτές τις βαθμολογίες 9 κλίμακες με βάση την Moody’s, με βάση την Standard and Poor’s 6 κλίμακες και με βάση την Fitch 8 κλίμακες. 
Τα ομόλογα των ελληνικών εταιριών δεν θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα για να το θέσουμε απλά. 
(6) Νέες σειρές μακροπρόθεσμης διευκόλυνσης για την αναχρηματοδότηση των εμπορικών τραπεζών (TLTRO II), διάρκειας η κάθε μια 4 ετών θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2016.

Υπερεκτιμημένο το όφελος από την συμμετοχή της Ελλάδος στην ποσοτική χαλάρωση 

Έχει καλλιεργηθεί μια λανθασμένη αντίληψη ότι εφόσον η Ελλάδα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα σημειωθούν θαύματα για τις τράπεζες και την οικονομία. 
Η Ελλάδα εφόσον ενταχθεί – προϋποθέτει θετική αξιολόγηση – θα μπορούσε να αναβαθμιστεί η πιστοληπτικής της ικανότητα έως την κλίμακα Β1 ή Β+ δηλαδή από 2 έως 5 βαθμίδες με βάση την κλίμακα του κάθε οίκου αξιολόγησης. 
Η Ελλάδα διαθέτει περίπου ομόλογα που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης περίπου 25 δισεκ. 
Οι τιμές θα εκτοξευθούν στην ζώνη των 100 με 101 μονάδων βάσης και η αξία των ελληνικών collaterals θα βελτιωθεί καθώς θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα. 

1)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ελληνικά ομόλογα – πλην εντόκων που δεν συμπεριλαμβάνονται – όχι πάνω από 4,5 δισεκ. ευρώ. 
2)Οι καλυμμένες ομολογίες και οι τιτλοποιήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να πουληθούν στην ΕΚΤ στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Όμως σχεδόν το 95% αυτών ήδη χρησιμοποιείται ως εγγύηση από τις ελληνικές τράπεζες προς το ευρωσύστημα την ΕΚΤ και την ΤτΕ παρέχοντας ρευστότητα. 
3)Οι τράπεζες θα εκδώσουν πολλά προγράμματα καλυμμένων ομολογιών και έτσι θα αυξηθούν τα collaterals. 
Ναι αυτό είναι αλήθεια αλλά αυτό θα το κάνουν και χωρίς το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 

4)Οι τράπεζες θα ωφεληθούν από την μείωση της συμμετοχής του Πυλώνα ΙΙ είναι αλήθεια ότι η υψηλού κόστους χρηματοδότηση 3,5% μέσω του πυλώνα 2 θα μειωθεί αισθητά αλλά η μείωση αυτή δεν προέρχεται αποκλειστικά από μια συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
5)Όσο υπάρχει χάσμα 85 δισεκ. μεταξύ δανείων προς καταθέσεις ότι παρεμβάσεις γίνονται μειώνουν το πρόβλημα δεν επιλύουν το πρόβλημα. 
Έχει καλλιεργηθεί λανθασμένα μια υπερπροσδοκία ότι με την ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα υπάρξουν θαύματα. 
Όμως θα διαπιστωθεί ότι θαύματα έκανε μόνο ο Χριστός όχι η ΕΚΤ
 
11.03.2016