Υποχρεωτική ενδέχεται να καταστεί η ανταλλαγή των τραπεζικών ομολόγων

Υποχρεωτική ενδέχεται να καταστεί η ανταλλαγή των τραπεζικών ομολόγων

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μετατραπούν σε υποχρεωτικές οι προαιρετικές δημόσιες προσφορές που απηύθυναν στους κατόχους ομολόγων τους οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι σχετικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα κριθούν από τα δείγματα προσέλευσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων κατά τα road shows των τραπεζών στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες πρόκειται να υποβάλουν στην ΕΚΤ τα σχέδιά τους για την κάλυψη των κεφαλαιακών ελλειμμάτων που ανέδειξαν τα stress tests μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Τα ελλείμματα αυτά στόχος είναι να καλυφθούν, τόσο από ιδιώτες επενδυτές, όσο και μέσω των κινήσεων διαχείρισης παθητικού (LME), δηλαδή μέσω των δημόσιων προσφορών προς τους ομολογιούχους.

Μέχρι στιγμής, μόνο η δημόσια πρόταση της Alpha Bank είναι υποχρεωτική, ενώ οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες δίνουν δικαίωμα προαίρεσης στους ομολογιούχους τους για τη μετατροπή των ομολόγων τους σε μετοχές κατά τις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ο προαιρετικός, όμως, χαρακτήρας μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός εάν διαφανεί ότι δεν συγκεντρώνονται από ιδιώτες επενδυτές τα κεφάλαια που αναζητούν οι τράπεζες. Κατά τις πληροφορίες του Capital.gr, στόχος των τραπεζών είναι να αντλήσουν από τη δημόσια πρόταση προς τους ομολογιούχους ποσό της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 4,4 δισ. ευρώ που πρέπει να καλύψουν από ιδιώτες με βάση τις απαιτήσεις του AQR και του βασικού σεναρίου του stress test, ώστε να μην χρειάζονται κρατική βοήθεια.

Σήμερα, δημόσια πρόταση προς τους ομολογιούχους της υπέβαλε και η Εθνική Τράπεζα. Αφορά τίτλους αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ (εμπεριέχονται και τίτλοι σε δολάριο και στερλίνα) για τους οποίους προτείνεται ανταλλαγή με μετοχές στην ΑΜΚ στο 100% της ονομαστικής αξίας εφόσον είναι κύριας εξασφάλισης (senior bonds), στο 75%  εφόσον είναι μειωμένης εξασφάλισης και 30% εφόσον είναι υβριδικοί.

Πρόταση ανταλλαγής των ομολόγων μόνο σε μετοχές στην ΑΜΚ και όχι σε μετρητά, έχει υποβάλει και η Eurobank. Η πρόσκληση αφορά συνολικά τίτλους ανεξόφλητης αξίας άνω των 850 εκατ. ευρώ και η περίοδος αποδοχής της λήγει στις 11 Νοεμβρίου.

Μεθαύριο 4 Νοεμβρίου λήγει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε δημόσια προσφορά στους ομολογιούχους της, προτείνοντας είτε ανταλλαγή των ομολόγων σε μετοχές είτε ανταλλαγή τους με μετρητά πριν από την ΑΜΚ. Ειδικότερα, οι ομολογιούχοι της Τράπεζας Πειραιώς:

α) θα λάβουν ένα ποσό σε μετρητά που θα αντιστοιχεί:

-στο ονομαστικό ποσόν που αντιστοιχεί στον τίτλο μετατροπής, επί το αντίστοιχο τίμημα σε μετρητά
-σε ένα ποσό ίσο με τον τόκο που περιλαμβάνεται ήδη στο κεφάλαιο
-σε ένα ποσόν ίσο με τους δεδουλευμένους τόκους

Το τίμημα σε μετρητά είναι:

-43% (43 λεπτά του ευρώ) στην περίπτωση των τίτλων με ωρίμανση το 2017
-9% (9 λεπτά του ευρώ) στην περίπτωση των τίτλων που ωριμάζουν το 2016
-9% (9 λεπτά του ευρώ) στην περίπτωση των υβριδικών τίτλων,  ή

β) θα λάβουν κοινές μετοχές της τράπεζας που θα αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του ονομαστικού ποσού, των τόκων που περιλαμβάνονται ήδη στο κεφάλαιο και των δεδουλευμένων τόκων, με την τιμή της μετοχής.

Ο λόγος για τη μετατροπή σε μετοχές είναι:

-100% στην περίπτωση των τίτλων που ωριμάζουν το 2017
-100% στην περίπτωση των τίτλων με ωρίμανση το 2016
-50% στην περίπτωση των υβριδικών τίτλων

Σημειώνεται ότι αν η πρόταση ανταλλαγής γίνει δεκτή από τα 2/3 θα καταστεί υποχρεωτική και για το υπόλοιπο 1/3  των ομολογιούχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Μοναδική τράπεζα με εξαρχής υποχρεωτική πρόταση ανταλλαγής των τίτλων των ομολογιούχων, με μετοχές ή μετρητά, είναι η Alpha Bank. Η προσφορά αφορά σε τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ και 3 εκατ. δολαρίων.