Υποβάθμισε σε Default την Εθνική η Standard and Poor's λόγω της προσφοράς των ομολογιακών

Υποβάθμισε σε Default την Εθνική η Standard and Poor's λόγω της προσφοράς των ομολογιακών
H πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων.
Στην υποβάθμιση της Εθνικής σε Default σε καθεστώς χρεοκοπίας προχώρησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor's λόγω της προσφοράς ανταλλαγής των ομολογιακών. 

Η κίνηση αυτή της υποβάθμισης ήταν αναμενόμενη καθώς όλες οι τράπεζες που προέβησαν σε προσφορές ανταλλαγής στα ομολογιακά αντιμετωπίζονται αρνητικά από τους οίκους αξιολόγησης. 
H πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων.