Υποβαθμίζει σε neutral τη σύσταση της Πειραιώς η NBG Securities - Στα 0,31 ευρώ η τιμή στόχος

Υποβαθμίζει σε neutral τη σύσταση της Πειραιώς η NBG Securities - Στα 0,31 ευρώ η τιμή στόχος
Δε διαφαίνονται στοιχεία που να υποδηλώνουν κάποιον κίνδυνο για τους επόμενους μήνες
Σε υποβάθμιση της σύστασης της Τρ. Πειραιώς σε neutral (ουδετερότητα), από outperform προηγουμένως (αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς), προχώρησε η NBG Securities, διατηρώντας όμως την τιμή στόχο στα 0,31 ευρώ. 
Σύμφωνα με την NBG Securities η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 140% σε σχέση με τα μέσα Φεβρουαρίου, ωστόσο δε διαφαίνονται στοιχεία που να υποδηλώνουν κάποιον κίνδυνο για τους επόμενους μήνες. 
Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016 ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NBG Securities.
Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν στα 263 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 9%. 
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. (-1,3%) επηρεασμένα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. 
Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 581 εκατ. ευρώ (+2%) ενώ το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα 318 εκατ. ευρώ (-3%).
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για δεύτερο συνεχόμενο 3μηνο (η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε το 1,2 δισ.).
Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ενισχύθηκε στο 66% από 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Οι προβλέψεις δανείων περιορίστηκαν δραστικά στα 289 εκατ. ευρώ έναντι 1.384 εκατ. ευρώ στο 4ο 3μηνο 2015. 
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,3 δισ. τον Μάρτιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 48,9 δισ. ευρώ. 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Common Equity Tier 1) του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 17,6% ενώ, με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% ελαφρά βελτιωμένος έναντι του Δεκεμβρίου 2015.
 
26.05.2016