Υστέρηση κεφαλαίων €857 εκατ. για την Τρ. Αττικής

Υστέρηση κεφαλαίων €857 εκατ. για την Τρ. Αττικής

Υστέρηση κεφαλαίων ύψους 857 εκατ. ευρώ παρουσιάζει η Τράπεζα Αττικής στο βασικό σενάριο και 1,021 δισ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο (χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της τράπεζας), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η ΕΚΤ για τις τέσσερις ελληνικές Σημαντικές Τράπεζες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε τη μεθοδολογία και τη γενικότερη προσέγγιση που εφαρμόστηκε από την ΕΚΤ για τις τέσσερις Σημαντικές Τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθεί συνεπής πληροφόρηση και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και των Σημαντικών Τραπεζών.

Εντός μιας εβδομάδας από την παρούσα ανακοίνωση, η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή.  Το σχέδιο θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες και η Τράπεζα Αττικής να προχωρήσει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται πως η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε προοπτικό χαρακτήρα και προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω (top down).  

Διενεργήθηκε για την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2017, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Τράπεζα Αττικής και ελέγχθηκαν ποιοτικά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σκοπός της άσκησης ήταν να εξεταστεί η ανθεκτικότητα της φερεγγυότητας της Τράπεζας Αττικής σε δύο υποθετικά σενάρια: το βασικό σενάριο, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 9,5%, και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 8%