Ζημίες -5,5 δισεκ. ευρώ θα εμφανίσουν οι ελληνικές τράπεζες στην χρήση 2015 η τρίτη χειρότερη επίδοση μετά το 2011-2012

Ζημίες -5,5 δισεκ. ευρώ θα εμφανίσουν οι ελληνικές τράπεζες στην χρήση 2015 η τρίτη χειρότερη επίδοση μετά το 2011-2012
Οι τράπεζες από το β΄ τρίμηνο του 2016 όπως η Eurobank θα εμφανίσουν κέρδη λόγω μείωσης των προβλέψεων και μείωσης των εξόδων από τόκους ELA.
Ζημίες ύψους -5,5 δισεκ. ευρώ θα εμφανίσουν στην χρήση 2015 οι ελληνικές τράπεζες απόρροια των μεγάλων προβλέψεων και AQR που πήραν λόγω των stress tests και της επιδείνωσης των τραπεζικών μεγεθών απόρροια της επιδείνωσης της οικονομίας. 
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μάλλον μέσα στον Μάρτιο, το αργότερο έως τέλη Μαρτίου.
Στο α΄ τρίμηνο του 2016 πάντως που θα ανακοινωθεί τέλη Μαΐου του 2016 ο τραπεζικός κλάδος θα έχει αλλάξει σελίδα οι ζημίες θα ελαχιστοποιηθούν με ερωτηματικό για την Εθνική καθώς δεν είναι σαφές αν θα εγγράψει την ζημία από την πώληση της Finansbank στο δ΄ τρίμηνο του 2015 ή στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2016. 

Οι ζημίες -5,5 δισεκ. ευρώ για το 2015 είναι η τρίτη χειρότερη επίδοση μετά το ιστορικά καταστροφικό 2011 και 2012.
Ωστόσο οι ζημίες των τραπεζών είναι πολύ μικρότερες των 13,3 δισεκ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί στο βασικό σενάριο των stress tests και βεβαίως στα -17 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου. 
Οι ζημίες αποδίδονται στους εξής λόγους 
1)Στις υψηλές προβλέψεις έως και το α΄ 6μηνο του 2015.
Στο γ΄ τρίμηνο του 2015 οι προβλέψεις μειώθηκαν αισθητά

Συνολικά στο γ΄ τρίμηνο οι τράπεζες κατέγραψαν νέες προβλέψεις 2,2 με 2,3 δισεκ ευρώ όταν π.χ. η Εθνική είχε εμφανίσει στο 9μηνο του 2015 συνολικές προβλέψεις 3,2 δισεκ. ευρώ. 
2)Στις ζημίες από το AQR στα stress tests του 2015 που έφθασαν τα 3,358 δισεκ. ευρώ. 
3)Στα υψηλά έξοδα εκ τόκων λόγω του ELA.
Ωστόσο υπάρχει βελτίωση που θα καταγραφεί με πολύ πιο καθαρό τρόπο στο β΄ τρίμηνο του 2016. 
4)Στην κόπωση των εσόδων συνολικά.
Οι τράπεζες εμφάνισαν στο γ΄ τρίμηνο του 2015 μια βελτίωση αποκλειστικά λόγω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. 

5)Οι ζημίες του 2015 αναμένεται να είναι οι τελευταίες τέτοιας κλίμακας. 
Για το 2016 αναμένεται ο κλάδος να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες. 
Θα περνούσε σε κέρδη αλλά η ζημία από την πώληση της Finansbank στην Εθνική θα επηρεάσει αρνητικά τα κλαδικά αποτελέσματα. 
Ωστόσο τράπεζες από το β΄ τρίμηνο του 2016 όπως η Eurobank θα εμφανίσουν κέρδη λόγω μείωσης των προβλέψεων και μείωσης των εξόδων από τόκους ELA. 
Τις χρονιές 2011, 2012 και 2015 ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε ζημίες άνω των 41 δισεκ. ευρώ.
Αν συμπεριληφθεί η περίοδος 2011 με 2015 είναι βέβαιο ότι αποτελεί την χειρότερη περίοδο στην ιστορία των τραπεζών με σωρευτικές ζημίες -45 δισεκ. ευρώ.

Εκτιμήσεις χρήσης 2015 

Εθνική ζημία -2,3 με -2,5 δισ 
Πειραιώς ζημία -1,2 με -1,4 δισ 
Eurobank ζημία -800 με -900 εκατ 
Alpha bank ζημία -700 εκατ 
(Κύπρου ζημία -400 εκατ)
 
3.02.2016