Ζημίες -5 με -5,5 δισεκ. για το 2015 με 12 δισεκ. προβλέψεις – Έρχεται μεγάλη μείωση προβλέψεων το 2016

Ζημίες -5 με -5,5 δισεκ. για το 2015 με 12 δισεκ. προβλέψεις – Έρχεται μεγάλη μείωση προβλέψεων το 2016
Για το 2016 εκτιμάται ότι οι νέες προβλέψεις θα φθάσουν στα 2,8-3,3 δισεκ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες έναντι προβλέψεων 12 δισεκ. του 2015. 

Σήμερα 2 Μαρτίου του 2016 ξεκινούν οι ανακοινώσεις χρήσης 2015 από τις ελληνικές τράπεζες και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι οι ζημίες -5 με -5,5 δισεκ. συνολικά για την χρήση αλλά οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια. 
Οι τράπεζες έχουν αποφασίσει στην χρήση 2015 να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους, να περάσουν και τις τελευταίες ζημίες και από το 2016 να ξεκινήσουν με…επιθετική μείωση προβλέψεων ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2016. 
Το 2015 στιγματίστηκε προφανώς από τις υψηλές προβλέψεις που διενήργησαν οι τράπεζες λόγω των stress tests και των ζημιών από τα AQR.
Το 2015 δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις αν και οι διαφορές μεταξύ προ φόρων και μετά φόρων αποτελέσματα είναι εντυπωσιακές. 


Το 2015 ο αναβαλλόμενος φόρος ίσως και να ξεπεράσει τα 20 δισεκ. 
Η μάχη του 2016 θα εστιαστεί σε δύο μέτωπα 
1)Στην μεγάλη μείωση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια, απόρροια του γεγονότος ότι κορυφώνουν τα NPLs στις τράπεζες.
Για το 2016 εκτιμάται ότι οι νέες προβλέψεις θα φθάσουν στα 2,8-3,3 δισεκ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες έναντι προβλέψεων 12 δισεκ. του 2015.  
2)Στόχος είναι να περάσουν σε κέρδη το 2016 με στόχο να αρχίσουν να μειώνουν με ίδια μέσα τον αναβαλλόμενο φόρο. 
Με βάση την στρατηγική των τραπεζών το 2015 και ειδικά το δ΄ τρίμηνο του 2015 οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των NPLs και των ζημιών από τα AQR με στόχο να ξεκινήσουν το α΄ τρίμηνο του 2016 από πολύ χαμηλότερη βάση προβλέψεων. 


Οι χαμηλότερες προβλέψεις και η σταδιακή μείωση των εξόδων από τόκους λόγω της μείωσης του ELA θα φέρει κέρδη το 2016. 
Ο στόχος για 350 εκατ κέρδη το 2016 από τις ελληνικές τράπεζες μάλλον είναι υλοποιήσιμος. 
Το 2015 φαίνεται ότι κλείνει ένας μακροχρόνιος κύκλος ζημιών στις ελληνικές τράπεζες που σωρευτικά έφθασαν τα 44 δισεκ. ευρώ ζημίες ρεκόρ.
Το 2016 θα είναι προφανώς καλύτερη χρονιά κυρίως γιατί δεν θα υποχρεωθούν οι τράπεζες να διενεργήσουν υψηλές προβλέψεις και ταυτόχρονα για πρώτη φορά δεν θα αυξηθεί εκ νέου ο αναβαλλόμενος φόρος που πρακτικά ζημιώνει τις τράπεζες γιατί αποτελεί ένα λογιστικό βάρος πλήττοντας την ποιότητα των κεφαλαίων. 
Η Eurobank και η Alpha bank εκτιμάται ότι θα ξεχωρίζουν το 2016 περισσότερο ως προς τις αποδόσεις.

Πορεία αποτελεσμάτων ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
2015 Ε
 
2014
 
2013
 
Προβλέψεις 2015 
 
Εθνική 10/3
 
-2,5 δισ
 
60 εκατ 
 
809 εκατ
 
3,5 δισ
 
Πειραιώς 9/3
 
-730 εκατ
 
-1,972 δισ
 
2,532 δισ
 
2,8 δισ
 
Eurobank 2/3
 
-780 εκατ
 
-1,219 δισ
 
1,154 δισ
 
2,55 δισ
 
Alpha bank 2/3
 
-740 εκατ
 
-884 εκατ
 
3,252 δισ
 
2,5 δισ
 
Attica bank 
 
-280 εκατ
 
-54 εκατ 
 
-79 εκατ 
 
600 εκατ 
 
Σύνολο 
 
-5,03 δισ
 
-4,069 δισ
 
7,668 δισ
 
11,95 δισ
 

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews 

Εκτιμήσεις αποτελεσμάτων ελληνικών τραπεζών με βάση τα stress tests του 2015

 

Τράπ.
 
Βασικό σε δισ
 
Βασικό σε εκ
 
Βασικό σε εκ
 
Δυσμενές σε δισ
 
Δυσμενές σε εκατ
 
Δυσμενές σε εκατ
 
Έτος
 
2015
 
2016
 
2017
 
2015
 
2016
 
2017
 
Eurobank
 
-2,321
 
+126
 
+33
 
-3,275
 
-531
 
-756
 
Alpha
 
-2,565
 
+187
 
+276
 
-4,276
 
-537
 
-571
 
ETE
 
-4,367
 
+62
 
+457
 
-6 
 
-1,08 
 
-732
 
Πειραιώς
 
-3,995
 
+27
 
+160
 
-5,627
 
-955
 
-871

02.03.2016