Συνδικαλιστικά νέα

Ο Σύλλογός μας είχε προφορική ενημέρωση από τον κ. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την εθελουσία έξοδο. Σύμφωνα με αυτήν οι όροι της εθελουσίας είναι ίδιοι με τους όρους που ίσχυαν στην προηγούμενη. Η μόνη διαφορά θα είναι στο ποσό αποζημίωσης του βοηθητικού προσωπικού το οποίο θα ανέλθει στα 40.000 ευρώ. Δεν θα υπάρξει Πράξη...

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.) αποστέλλει χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας προς το κοινό όφελος όλων των συναδέλφων της Ε.Τ.Ε.

Η Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών Εθνικής Τράπεζας (Δη.Κ.Α.Με.Ε.Τ.) σε συνεργασία με ανεξάρτητες δημοκρατικές δυνάμεις συνιδρύσαμε τον Σύλλογο Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας (Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.).

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου 2018, το 4ο Συνέδριο της παράταξής μας, με την μεγάλη και ενεργή συμμετοχή αντιπροσώπων από τα καταστήματα και όλους τους εργασιακούς χώρους, του κέντρου και της περιφέρειας.

Τα 3 μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με καθαρό και σαφή τρόπο για τις πρόσφατες εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα για όσα συνέβησαν στη Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 27/11/2017.