Τραπεζικά νέα

Η τράπεζα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών της δανείων με αποτέλεσμα ο δείκτης NPL να μειωθεί σημαντικά από 62% το 2017 στο 12% το 2018.