Τραπεζικά νέα

Ο φιλόδοξος στόχος να φθάσει ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% από 14% και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί με πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής και τη συμφωνία με Intrum. Η προετοιμασία για έκδοση Tier II ομολογιών.

Η Τράπεζα Πειραιώς τονίζει πως οποιαδήποτε μελλοντική λύση επιλέξει, θα υπάρχει προστασία της απασχόλησης, χωρίς απολύσεις και πως θα διαφυλαχθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων εργαζομένων πλαισιώσουν το όποιο νέο σχήμα.

Η τράπεζα Πειραιώς μεταθέτει το πρόβλημα των NPEs σε ένα επενδυτή την Intrum, χωρίς να πουλάει τα προβληματικά δάνεια, εκδίδει tier 2 ύψους 500 εκατ και ταυτόχρονα μεταφέρει και 1200 εργαζόμενους εκτός ισολογισμού.