Τραπεζικά νέα

Άπαξ και η Πειραιώς εμπορικά, εποπτικά και νομικά είναι βιώσιμη άρα ασφαλής για τους πελάτες και καταθέτες, το να αντλήσει κεφάλαια από το κράτος αποτελεί εναλλακτική λύση που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δαιμονοποιείται.

Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες του bankingnews.gr, οι οποίες είναι 100% διασταυρωμένες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει παράταση έως το τέλος του καλοκαιριού του 2019 για να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολογιακού Tier II.