Τραπεζικά νέα

Νέα μικρή παράταση μπορεί να πάρει η τράπεζα από την DG Comp, εφόσον απαιτηθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία. Περιμένουν πρόσθετα στοιχεία από την Gongbao, πριν αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη της μοναδικής δεσμευτικής προσφοράς.

Η πώληση 2 δισ. ευρώ με τιμή 6 % του ανεξόφλητου κεφαλαίου ήταν επιτυχία για την τράπεζαΗ ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται ρευστότητα και η Εθνική Τράπεζα ως παραδοσιακός παράγοντας θα συμβάλει, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.

2018-07-26

2018-07-25

Η οικονομική βοήθεια του ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Act4Greece της τράπεζας για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και την προώθηση αναπτυξιακών έργων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές.

Το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος αποφάσισε να υποστηρίξει τον Π. Μυλωνά για διευθύνοντα σύμβουλο(upd4)Τον Παύλο Μυλωνά - σημερινός αναπληρωτής CEO - πρότεινε για διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής τράπεζας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 6 ψήφους υπέρ σε σύνολο 7 συμπεριλαμβανομένου του εισηγητή του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου.