Τραπεζικά νέα

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα ελέγχει το 100% της «νέας Eurobank». Ποιες θυγατρικές, συμμετοχές και υπηρεσίες της τράπεζας μένουν στη holding.

Ο φιλόδοξος στόχος να φθάσει ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% από 14% και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί με πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής και τη συμφωνία με Intrum. Η προετοιμασία για έκδοση Tier II ομολογιών.