Τραπεζικά νέα

Σε θεωρητικό επίπεδο η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα εμφανίζει discount 20% με 30% από τα τρέχοντα επίπεδα, έκπτωση εύλογη γιατί η τράπεζα θα έχει δείξει σοβαρό έργο στην μείωση των NPEs.

Οι τραπεζικές μετοχές μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της εξυγίανσης δεν θα είναι ενδιαφέρουσες χρηματιστηριακά.Τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών ανέρχονται σε 78 δισεκ. ευρώ.

Η τράπεζα προσφέρει το καινοτόμο e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικός σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις», με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξελίξουν την αγροτική τους εκμετάλλευση.